GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-10-03
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIX. JULIAN HERNANDEZ. Na twee jatren van voorbereiding in zake de uitroeing der zoogenaamde ketterij, ging van den oppersten Raad aan al de rechtbanken der inquisitie het bevel uit tot viering van openlijke _auto-da-fé's of gelo ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1101 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heett God zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit eene vrouw, geworden onder de wet. Gal. 4 : 4. XIX. De vrucht vaa de ïgemeene gratie" is den C ...

De Heraut
3313 woorden
De keer in zake Onderwijs.

De keer in zake Onderwijs.

Op onderwijsgebied doen zich den laatsten tijd tal van verschijnselen voor, die opnieuw bewijzen, hoe doelloos en vruchteloos alle ijveren in het gemeen, zonder ijveren uit een vast beginsel is.Onze schoolstrijd, het valt niet te ontkennen, is voor zijn positief-practisch deel opgekomen ui ...

De Heraut
1648 woorden
„Zonder mij — gij niets”.

„Zonder mij — gij niets”.

Ik ben de wijnstok, en gij de ranken; die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder mij kunt gij niets doen. Joh. 15 : S. Het kwam veel voor, en gebeurt nog, dat een vroom kind Gods eerst God en Christus iivee maakt, dan God en Christus verwa ...

De Heraut
2011 woorden
Toon uit het broederhart.

Toon uit het broederhart.

Amsterdam, l Oct. 1897.De unie van Amsterdam bewoog den heer Ds. Karssen dit bezielde danklied met deze hartroerende bede in nïaatgezang aan de Amsi. Kerkbode toe te zenenen.Herdenking aan de Vereeniging der Kerken (A en B) van Amsterdam, 16 September 1897.De Kerke des Heeren ...

De Heraut
D. J. KARSSEN.
561 woorden
Een Rostelijk woord.

Een Rostelijk woord.

Weinig konden we vermoeden dat ons artikel Kentering in de vaderlandsche pers reeds vooraf zou gegaan worden van een zoo kostelijk woord, als Ds. Proosdij, van Leiden, over hetzelfde actueele onderwerp bij Donner te Leiden uitgaf.En toch, nog eer ons artikel de wereld inging, lag het refer ...

De Heraut
1385 woorden
Missionaire quaestie.

Missionaire quaestie.

Op Soemba heeft onlangs een inlandsch Christen, die tot onze gemeenschap behoorde, zijn kind laten doopen door een aan wal gekomen pastoor.Hoe kwam dit? Het lag in een missionaire Doopquaestie, die hoogst belangrijk is, en deswege ook in onzen kring bespreking eischt.Gelijk m ...

De Heraut
993 woorden
De twaalf predikanten.

De twaalf predikanten.

In zake de klacht, dat Ds. Wijers vroeger schreef van wel twaalf predikanten, die gereed stonden, om naar Indië te gaan, onderwijl nu niemand zich aanbood, ontvingen we van dezen broeder, dit, ons dunkt, afdoende schrijven.Hooggeachte Redacteur'.Voor enkele dagen uit Zwitserland ter ...

De Heraut
D. J. B. WIJERS.
749 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Over het voorgaan in hel gebed schreef de Overijselsche Kerkbode., schoon en waar: Het voorgaan in het gebed is eene zeer ernsiige zaak. Het heeft zijn eischen in onderscheiding van het gebed, dat ieder in de binnenkamer of waar ook, bij zichzelven opzendt tot God.Op één dier eische ...

De Heraut
1781 woorden
L.G. WEISZ & CO.,

L.G. WEISZ & CO.,

SammissiGuairEi ia Eëectes, Frinsangrielil h^ ge Prinseaslraal, No. 107, aeasTEEtiaAig.ƒ ...

De Heraut
10 woorden
van 3