GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-14
L. G. WEISZ & Co.

L. G. WEISZ & Co.

L. 0. WEISZ & C ., ÜOBuaisslonatrs In Effestsa, Priiiseiiimelil iijl de Fflïïsenstrail, 2^0. 157, ...

De Heraut
11 woorden
De Ethiek

De Ethiek

Amsterdam.Versclienen bij W. KJRCHNER, Amsterdam.De EthiekIN DEGereformeerde Theologie.BEDE bij de overdrachf van bet Ëectoraat der Vrije Universiteit, op 20 October 1897.DOORDr. TV: aEJBJsiJSTB: . Prys ƒ 1.25. ...

De Heraut
26 woorden
ENCYCLOPAEDIE

ENCYCLOPAEDIE

^ENCÏGLOP/EDIE ^DERDOORDrie Deelen, ingenaaid f 16.75; in drie haMederen banden81.85. (Lioaae banden per stuk f l.~).BOEKHANDELAmsterdam. .. VOOBHEEN HOVEKER & WORMSER. Pretoria.ELÜCTKISCHE DRUKKIRl], Amsterdaa. ...

De Heraut
26 woorden
Het verband van Doop en Wedergeboorte.

Het verband van Doop en Wedergeboorte.

TOOBHSENVerschenen HOVEKER bij de Uitgevers-Maatschappij & WORMSER. „DE VECHT", Dir, A. G. D, GERRITSEN, Breukelen: Het verband van Doop enWedergeboorte.Nagelaten Dogmenhlstorische•van G.Prijs f a.70.KHA-MER.StudiCf ...

De Heraut
28 woorden
VERJAARDAGALBUM

VERJAARDAGALBUM

ISieuwe werken vanJDr. A. KUYI^EH, welJke binnen eenige dagen ver schijnen : VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT.ERJAARDAGMLBUm, met spreukenPretoria.uit de •werl![: en van T> r. .A.. JSlUlTF'MlIi, In stempelband f 1.90.BOEHHAJVDEL ...

De Heraut
33 woorden
Geschiedenis der Christelijke Kerk

Geschiedenis der Christelijke Kerk

Uitgave van J. NOORDUYÏ^ & ZOOJ^, te Gorinchem: Geschiedenis der Christelijke Kerk, DOORF. MSm KOOY. Prijs ing-enaaid 14.—, ffehonden f 4.BO.Door vele bevoegden, als Ds. FELIX, Dr. A. KUYPER, wijlen Ds, LOS, een uitmuntend volksboek genoemd. ...

De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Ihre im Anfange dieses Monates zu Breslau voUzogene eheliche Verbindung, beehren sich auf diesem Wege allen lieben Freunden und Bekannten anzuzeigen, HERMANN GRAEFE, V. D. M. und Frau MARTHA, geb, GEBAUER, Laar (Grafschaft Bentheim), im November 1897, ...

De Heraut
36 woorden
Kost en Inwoning

Kost en Inwoning

iil!9STSR0AÜ.Bij eene nette weduwe, Geref. godsd., te Utpecht, is tegen i Dec. voor 2 Jongelieden, liefst beneden 16 jaar, of voor eene nette Jufvrouw, gelegenheid vooren mwonmg, en, desverlangd, huiselijk verkeer. Brieven onder lett. D. 62, bij A, FISSCHER, Boekh, Utrecht. ...

De Heraut
41 woorden
Register op E Voto.

Register op E Voto.

Het Register op E Vota is thans gereed, en zal dezer dagen aan alle inteekenaren, die het gevorderde bedrag inzonden, franco worden toegezonden.Inteekenaren, die in gebreke bleven, om dezen prijs ten volle te voldoen, zullen het zichzelven te wijten hebben, indien ze het exemplaar niet ont ...

De Heraut
47 woorden
Rooster voor de Zondagsschool voor 1898

Rooster voor de Zondagsschool voor 1898

Binnen enkele dagen verschenen: Rooster voor de Zondagsschool voor 1898A. ï.DOORENC. S.Rooster voor de Zondagsschool voor 1898DOORDs. M. J%. DE GAAY FORTSySAN.Prijs van elk / 0.04; 100 esempl. / 3.—.Bij laatstgenoemden Rooster ...

De Heraut
47 woorden
van 3