GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-14
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in het vier en zeven- 1 tigste jaar haars levens, onze geliefde Moeder, \ Behuwdmoeder en Grootmoeder, I CATHARINA JOHANNA SCHREUDER, Wed» den Heer H. S. FRANSSEN, eerder Wede den Heer A. ANTINK.Haar heengaan was in vrede, door het I geloof in Christus, Dr, H, ...

14 november 1897
De Heraut
57 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

meer kan doen. Deze zaak blijkt wel eenigszins duister en moeilijk nog te zijn.De kerken B. en W. ontvangen de toezegging van ƒ loo, zoo zij een dienaar des Woords beroepen.D.D. van den Brink en Tom, door de Prov. Synode hiervoor aangewezen, zijn bereid de kerken der Classis ten beh ...

14 november 1897
De Heraut
H. W. v. VEELEN
455 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Ihre im Anfange dieses Monates zu Breslau voUzogene eheliche Verbindung, beehren sich auf diesem Wege allen lieben Freunden und Bekannten anzuzeigen, HERMANN GRAEFE, V. D. M. und Frau MARTHA, geb, GEBAUER, Laar (Grafschaft Bentheim), im November 1897, ...

14 november 1897
De Heraut
38 woorden
L. G. WEISZ & Co.

L. G. WEISZ & Co.

L. 0. WEISZ & C ., ÜOBuaisslonatrs In Effestsa, Priiiseiiimelil iijl de Fflïïsenstrail, 2^0. 157, ...

14 november 1897
De Heraut
16 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. /BEKOSFEN ; Assen, L. Kuiper, te Hoogeveen. — Wijckel-Balk (Fr.), H. M. Dethmers, ts Paesens c. a. BKOANKT: Genemuiden, L. A. Smilde, te Ommen (Ov.) — Dokkum A, W. Pera, te Hallum. — Haamstede (Zeel.), J. M. Laatsman, te 's-Gravenmoer. Necier ...

14 november 1897
De Heraut
367 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Den Weled. Heer Redacteur der Heraut. Weled.-Heer!Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer S. uit Surhuisterveen verzoek ik beleefd voor onderstaande regelen plaatsing.Waar de heer S. zegt dat de boeren in Friesland de ...

14 november 1897
De Heraut
M. ANEMA
256 woorden
Kost en Inwoning

Kost en Inwoning

iil!9STSR0AÜ.Bij eene nette weduwe, Geref. godsd., te Utpecht, is tegen i Dec. voor 2 Jongelieden, liefst beneden 16 jaar, of voor eene nette Jufvrouw, gelegenheid vooren mwonmg, en, desverlangd, huiselijk verkeer. Brieven onder lett. D. 62, bij A, FISSCHER, Boekh, Utrecht. ...

14 november 1897
De Heraut
41 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN DEN LEERTIJD. II. Op zekeren dag begon de goede predikant te begrijpen, dat zijn jongens nu groot genoeg geworden waren om aan het eigenlijke leeren te beginnen. Tot nog toe hadden zij maar zoo iets aan de beginselen gedaan, en vo ...

14 november 1897
De Heraut
HOOGENBIRK
1056 woorden
KERSTFEESTLIEDEREN.

KERSTFEESTLIEDEREN.

HEDEN VERSCHEEN: KËBSTFËESTLIEOEREN.M.XJZ11S1IS: VANI. S. HE VILLIEBS, te PAARL(Kaapkolonie).1°, Soor: „Hq komt! zoo juichen Sarons kronen." 2°. Aria voor Sopraan: „Watheerl^kheid straalt over Bethlehems velden!" Z\ Vrouwenkoor: „Hallelujah, looft ...

14 november 1897
De Heraut
82 woorden
S. J. SEEFAT

S. J. SEEFAT

Vrije UiiiïersiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ConiribBtlSB: Door den heer J. van Rijnbach te SmUde ƒ 12; door den heer H, T, Lijberse te Arnhem / 474, 50; door den heer C, J, Leijh te Leiden / 200; door den heer W, C. van Munster te Leeuwarden ƒ 192.50 ...

14 november 1897
De Heraut
312 woorden
van 3