GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-14
S. J. SEEFAT

S. J. SEEFAT

Vrije UiiiïersiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ConiribBtlSB: Door den heer J. van Rijnbach te SmUde ƒ 12; door den heer H, T, Lijberse te Arnhem / 474, 50; door den heer C, J, Leijh te Leiden / 200; door den heer W, C. van Munster te Leeuwarden ƒ 192.50 ...

De Heraut
252 woorden
STICHTELIJKE WERKEN.

STICHTELIJKE WERKEN.

^^^--D". A. KUYPER, E WERKER.TWEEOE SERIE.Deze serie zal bevatten: HONIG DIT DEN HOTSSTSEN, Boel U; DIT HET WOOBD. Serie I, Deel Hl en Serie II, Deel I.De prijs van de geheele serie (compleet in ongeveer 18 afleveringen) zaï boogstena f 6.50 zijn.O ...

De Heraut
68 woorden
Het verband van Doop en Wedergeboorte.

Het verband van Doop en Wedergeboorte.

TOOBHSENVerschenen HOVEKER bij de Uitgevers-Maatschappij & WORMSER. „DE VECHT", Dir, A. G. D, GERRITSEN, Breukelen: Het verband van Doop enWedergeboorte.Nagelaten Dogmenhlstorische•van G.Prijs f a.70.KHA-MER.StudiCf ...

De Heraut
28 woorden
Koloniale-Werving.

Koloniale-Werving.

Koloniale»^ Werving.HAN06ELD ƒ 200.-- (twee boBderd gulden), bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie, met onbepaald verlof of in wepkelijken dienst, bij het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd t ...

De Heraut
84 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

P. MAN £IJK.Firma JOHJLJSTlsrJES JSZFtJLMSlR < & Co, 15—17, Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goudeo, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PHOLONGATIÈN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO l/a pCt. onder de prolongatie ...

De Heraut
48 woorden
Geschiedenis der Christelijke Kerk

Geschiedenis der Christelijke Kerk

Uitgave van J. NOORDUYÏ^ & ZOOJ^, te Gorinchem: Geschiedenis der Christelijke Kerk, DOORF. MSm KOOY. Prijs ing-enaaid 14.—, ffehonden f 4.BO.Door vele bevoegden, als Ds. FELIX, Dr. A. KUYPER, wijlen Ds, LOS, een uitmuntend volksboek genoemd. ...

De Heraut
35 woorden
VERJAARDAGALBUM

VERJAARDAGALBUM

ISieuwe werken vanJDr. A. KUYI^EH, welJke binnen eenige dagen ver schijnen : VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT.ERJAARDAGMLBUm, met spreukenPretoria.uit de •werl![: en van T> r. .A.. JSlUlTF'MlIi, In stempelband f 1.90.BOEHHAJVDEL ...

De Heraut
33 woorden
De Ethiek

De Ethiek

Amsterdam.Versclienen bij W. KJRCHNER, Amsterdam.De EthiekIN DEGereformeerde Theologie.BEDE bij de overdrachf van bet Ëectoraat der Vrije Universiteit, op 20 October 1897.DOORDr. TV: aEJBJsiJSTB: . Prys ƒ 1.25. ...

De Heraut
26 woorden
Rooster voor de Zondagsschool voor 1898

Rooster voor de Zondagsschool voor 1898

Binnen enkele dagen verschenen: Rooster voor de Zondagsschool voor 1898A. ï.DOORENC. S.Rooster voor de Zondagsschool voor 1898DOORDs. M. J%. DE GAAY FORTSySAN.Prijs van elk / 0.04; 100 esempl. / 3.—.Bij laatstgenoemden Rooster ...

De Heraut
47 woorden
ENCYCLOPAEDIE

ENCYCLOPAEDIE

^ENCÏGLOP/EDIE ^DERDOORDrie Deelen, ingenaaid f 16.75; in drie haMederen banden81.85. (Lioaae banden per stuk f l.~).BOEKHANDELAmsterdam. .. VOOBHEEN HOVEKER & WORMSER. Pretoria.ELÜCTKISCHE DRUKKIRl], Amsterdaa. ...

De Heraut
26 woorden
van 3