GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-11-06
Familieberichten

Familieberichten

GETROtJWD : D. B. HAGENBEEK, ber. Pred, vanENA. S. M. C. HIBBELER, Fijnaart, die mede namens wederaijdsche familie hunnenhartelijken dank uitspreken voor de vele bewijzenvan vriendschap en toegenegenheid bijhun huwelijk ondervonden.Den Haag, ...

De Heraut
33 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Weil'P. VAN EUK UÖÜER, X ^ «V ., * -koopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden enZilveref MUNTEN 1 vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATIÊN en BELEE­ NINGEN Nemen geL ^n a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Het zij ondergeteekende vergund, ook nu langs dezen weg zijn dank te betuigen, voor de gelukwenschen hem op 29 October met zooveel hartelijkheid en zoo gewaardeerde sympathie onder allerlei vorm toegezonden.KUYPER. '.f Gravenhage, 30 October 1904. ...

De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

lHeden overleed zacht en kalm in de hope des Eeuwige Levens onze hartelijk geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de WelEerw. HeerDs. J. HULSEBOS, in den ouderdom van 60 jaar.Uit allernaam_ Wed. E. HULSEBOS—ROBERTS.Kinderen, Behuwd- en ...

De Heraut
44 woorden
GOLDSCHMEDING’S

GOLDSCHMEDING’S

OEELS! ORM!OR& ELS!Opriiiming^*^van 2de hands ORGELS, geschikt voor School- en Zaalgebruik, van / 25.—, / 30.—, / 40.—, etc, etc, tot / 125, alsook eenige PIJPORGELS, inh. 4—6 en 7 doorl. registers, in nette kast, met en zonder sprekend front, voor Kamer- en Kerkgebruik, ...

De Heraut
44 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Te Dieren overleed op 27 October na een langdurig doch geduldig lijden, in zijnen Heere en Heiland, onze geliefde Broeder en Schoonbroeder, de heerJOHANNESCORNELISVAN SCHELVEN.predikant bij de Gereform. Kerk aldaar, in den ouderdom van ruim 50 jaren.Namen ...

De Heraut
45 woorden
SOCIOLOGISCHE BEGINSELEN

SOCIOLOGISCHE BEGINSELEN

VERSCHENEN: SOCIOLOGISCHEBEGINSELENLËIDDBA4D EU DE STUDIE DER SOCIAll QDiESTIE • • « DOOR P. B. BRUIN S. I.PROFESSOR VAN DG ETHICA TE OÜDEHROSCH » » »GROOT 80 FORMAAT «» 400 BLA.DZ. & PRIJS INGEN. f3.— «» GEBONDEN IN FRAAI LINNEN STEMPELBAND f 3.60 ^< » F ...

De Heraut
48 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in zijnen Heere en Heiland, na een langdurig doch geduldig lijden, onze hartelijk geliefde Echtgenoot en VaderJOHANNESCORNELISVAN SCHELVEN.predikant bij de Gereform. Kerk alhier, in den ouderdom van ruim 50 jaren.A. G. VAN SCHELVEN, ...

De Heraut
58 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na eene langdurige ziekte, door haar met lijdzaamheid gedragen, ontsliep heden in de blijde verwachting des eeuwigen levens onze zeer geliefde Dochter en ZusterGRIETJE, in den ouderdom van 23 jaren.Wed. R. OBERMAN—BEINTEMA.Ds. VT. P. OBERMAN, F. OBERMAN— Voorst. ...

De Heraut
62 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Tot onze diepe droefheid is heden, na • eene kortstondige ziekte, overleden onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder, MejuffrouwJOHANNA VAN EETEN, in den ouderdom van ruim 48 jaren.G. F. VAN 'T SANT. J. VAN 'T SANT. L. VAN 'T SANT. A. M. VAN 'T SANT. J. VAN 'T SANT. ...

De Heraut
62 woorden
van 4