GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-04-07
Pro Hege.

Pro Hege.

XIII. Gij hebt hem met eere en heerlijkheid gekroond. Psalm VIII : 6. Thans volgt de vraag, of de reusachtige hoogte van ontwikkeling waartoe de mensch allengs opklom, een vermetel en overmoedig grijpen naar het verbodene is geweest, ...

De Heraut
3309 woorden
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XXIV. Intusschen, al staat het vast, dat volgens de Gereformeerde kerken de doop alleen mag bediend worden aan de „kinderen der geloovigen, " bij de toepassing van dat beginsel komt men voor tal van moeilijke vragen, waarop het antwoord niet altijd gemakkelijk te g ...

De Heraut
2060 woorden
Leestafel.

Leestafel.

ENKA. (Mej. A. VAN DER VLIES). Kan een echtzinnig christen socialist zijn? Bevesiigend eantwoord. Baarn HoUandia-Drukkerij Ï9°T-Dit boekje is No. 7 van Serie I der „Lsvensragen". Een brochurenreeks voor allen, die in en geestesstrijd onzer dagen belang stellen.ENKA, die het niet aan ...

De Heraut
1584 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het vijftigjarig jubileum der Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika geeft ook in ons land stof tot blijde herdenking van wat God aan onze zusterkerk heeft gedaan.Wat Prof. Bavinck in Hollandia schreef nemen, we gaarne hier over; De Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika, me ...

De Heraut
1515 woorden
„Ik zie een amandelcoede.”

„Ik zie een amandelcoede.”

Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremia ? En ik zeide : Ik zie eene amandeiroede. Jeremia i: 11.De amandeltak bot in het Oosten vóór alle andere vruchttwijgen uit.In Januari bloeit de amandelroede, en in lentemand plukt men reeds haar vrucht. Ze ...

De Heraut
1452 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TWEEDE WERELDEN. GEEN GOEDE WEG. XXI. Drie jaren waren voorbijgegaan.In dien tijd was veel veranderd, al werd daarvan naar het uiterlijke niet zooveel bespeurd.We hebben reeds, wat voorui ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1085 woorden
De jongste Unievergadering

De jongste Unievergadering

Amsterdam, 5 April 1907.De jongste Unievergadering bracht wel een verrassing.Tot dusverre stond onder de voorstanders van het Christelijk onderwijs vast, dat de school in de eerste plaats onder het toezicht van de ouders behoorde te staan. De vrije school voor heel de natie was de b ...

De Heraut
1054 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De toestand op godsdienstig gebied beheerscht door den strijd tegen de Nieuwe Theologie. Evan Roberts krank. Anti-ritualistisch streven. Sedert eenige maanden verneemt men van uit Engeland weinig meer omtrent de Revivalbeweging die in Wales haar oorsprong ...

De Heraut
821 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

opmerkelijk. Den avond voordat de ramp met de Djena" (het Fransche oorlogsschip, dat in de lucht vloog zonder dat men weet of het kruit vanzelf ontbrandde of werd aangestoken) plaats had, kreeg de Roomsche geestelijke, die aan dezen bodem verbonden was, de abt Cornuault, zijn ontslag. Room sche g ...

De Heraut
WINCKEL.
771 woorden
Koninklijke Marine.

Koninklijke Marine.

Koninklijke Marine.anneming van Stolcers 2e Klasse bij Hr. Ms. Zeemacht.Als STOKER 2e klasse bij Hr. Ms. Zeemacht kunnen worden aangenomen personen, ie den leeftijd van 19 jaar bereikt en dien van 26 jaren nog niet hebben overschreden, bij eneeskundig onderzoek geschikt worden bevon ...

De Heraut
703 woorden
van 4