GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1908-03-01
De Heraut.

De Heraut.

Een, MÊuisvufietr, G.G., vraagt ƒ500.— ter leen, tegenbillijke rente bij gedeeltelijke aflossing. Brieven aan het Bur. van De Heraut, onder letter G.Geld gevraagd voor een Geref-Kerk, ngeveer/ 18.000.—egen Juli a. s. door een Kerkesaad voor den bou ...

1 maart 1908
De Heraut
69 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de volle verzekerdheid des geloofs, onze geliefde Zoon, Broeder en Bebuwdbroeder Mr. HERMAN HENDRIK GROSHEIDE, in den ouderdom van 24 jaar.Amsterdam, Schipluiden, G. H. A. GROSHEIDE. J. H. E. H. GROSHEIDE—BLOKKER.Dr. F ...

1 maart 1908
De Heraut
67 woorden
INCASSO-BANK

INCASSO-BANK

­INCASSO-BANK, .A^ na @ t e X* d. a. m 3E5< o 11 e i* d a na. .A. 1 m e 1 o.Volgestort Kapitaal / 8, 000, 000.— Reserve / 1, 037, 589.12.Met 1 dagDEPOISilTO-REIlTE.opzegging è. (Bedragen tot/25.000 zonder opzegging) 3V3% 'sjaars„ 10 dagen ...

1 maart 1908
De Heraut
57 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Wed. P. TAS EUK & ZOMAMSTERDAM, Damrak 60.By Icantorexi: AMSTERDAM, Dam 13-15-17.HILYERSÜM, Langestraat 66. HAARLEM, Kruisweg 69. ROTTERDAM, ZuidWaali 63, bij het Postkantoor. DORDRECHT, Wolweversliaven 23.Btoof dkantoor: Belasten «ich met de uitvoering van ...

1 maart 1908
De Heraut
56 woorden
Beknopte Toelichting

Beknopte Toelichting

M. BROUWVerschenen; Beknopte ToelichtingVAN HETKort Begrip der Christ.Religie, naar de eenvoudige bewerking van DDs. H. Scholten en H. Dijkstra, ten dienste van het Catechetisch onderwijs, DOORS. iDEMA, V. d. m. te Schildwolde.S30 bla ...

1 maart 1908
De Heraut
52 woorden
NAAR ZUID-AMERIKA

NAAR ZUID-AMERIKA

NAAR ZUID-AMERIKAmet de stoomschepen van den Koninkl^ken Hoilandschen Lloyd. Eerstvolgende vertrekdagen voor Passagiersvan Amsterdam naar Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Ayres: 8, s. „Amstelland" S.8. „Zaanland" S.S. „Rijnland"1 Maart. 8 ApriL 8 Mei. ...

1 maart 1908
De Heraut
50 woorden
Ds. J. G. SIKKEL, Troost mijn Volk.

Ds. J. G. SIKKEL, Troost mijn Volk.

Boekhandel W. TEN HAVE, Amsterdam.2 oDs. J. G. SIKKEL, Troost mijn Volk.o ver d enking-en : : va^n «resa.!». : : Nu onder ieders bereik.Slechts ƒ i.so de 2deelen.in de oorspronl(elijke mooie-: - STEfflPELBANDEN -: vroegerƒ4.80 nu ƒ2.50. ...

1 maart 1908
De Heraut
47 woorden
J.A. WORMSER. De Kindeerdoop

J.A. WORMSER. De Kindeerdoop

i.A. WoR»iSER. De Kinderdoopeschouwd iret betrekking tot hel Bijzondere, erkelijke en Maatschappelijke leven. Met een nleiding vanMr. GROBif VAN PRINSTERER, n een kort woord vooraf van den Zoon Hes chrijvers. Vijfde druk. Thans slechts/0.60, ebonden / O 90. ilversum, De uitgever J. ...

1 maart 1908
De Heraut
44 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed na eene korte ongesteldheid, onze geliefde EcLtgenoote ea MoederJOHANNA WILHELMINA VAN SANTEN, geb. VAN SCHAAÏK, in den ouderdom van ruim 72 jaar.' GB. VAN SANTEN. H. M. VAN SANTEN. E. E. VAN SANTEN.De Bilt, 23 Februari 1908. ...

1 maart 1908
De Heraut
39 woorden
„Op Gereformeerden Grondslag”

„Op Gereformeerden Grondslag”

PAS VERSCHENEN : „Op Gereformeerden Grondslag”beBchouwlngen over de beteekenis van den Gereform. grondslag voor Scnool en : : Onderwijs.Door T. VAN DER KOOIJ.Hoofd der Ger. School te Bols ward.Prijs /0.35. Franco na ontv. postw.Uitgave: NIJV. DRUKKERIJ en ...

1 maart 1908
De Heraut
39 woorden
van 4