GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
Pro hege.

Pro hege.

DERDE REEKS. (Zesde gedeelte). Het Koaingscbap van Christus en de Wetenschap. IX, DE VERBORGENHEDEN, (3) Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren vero ...

De Heraut
3456 woorden
Het feit, dat enkele

Het feit, dat enkele

Het feit, dat enkele leerlingen en oudleerlingen van het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam besloten hadden een min of meer publieke vertooning te geven in den Stadsschouwburg van het bekende stuk van Shakespeare Julius Caesar heeft niet weinig opspraak verwekt.o Van liberale zijde werd d ...

De Heraut
1878 woorden
„Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt.”

„Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt.”

Zal eene bijl zich beroemen tegen dien, die daarmede houwt ? Zal eene zaag pochen tegen dien, die ze ' trekt ? Alsof een staf bewoog degenen, die hem opheffen ! Als men eenen stok opheft, is het geen hout.' Jesaja lo : 15. De vergelijking van een heirschare van kri ...

De Heraut
1683 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT KWAAD TOT GOED. XIX. IN DE SCHOOL. 't Was Maandagmorgen tegen negen uur, dat Mina zich naar het huis begaf, waar juffrouw Van Leeuwen school bieM. Deze ontving haar met vreugde, en vertelde haar wa ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1213 woorden
Officiteele Berichten.

Officiteele Berichten.

Aan het agendum voor de Prov. Diaconale Conferentie dei Geref, Kerken in Zuid-Holland, te houden te Delft, D.V., op Woensdag 12 Oct, 1910, in de Zuiderkerk, aan de Geer, ontleenen we het volgende: Behandeling van de ingekomen vragen: I. Wanneer tot eene diaconie het verzoek komt fin ...

De Heraut
K. V. ANKEN
G
KEIZER
1125 woorden
Leestafel.

Leestafel.

W, H. T. GAIRDNKB. ISLAM EN CHRISTENDOM, naar het Engelsch, voor Nederland bewerkt door JACQUELINE C. RÜTGKRS. Uitgegeven door den Zendmgs studie raad 1910.Dit boek is een zelfstandige bewerking van GAIRDNER'S, ten vorigen jare in Londen verschenen THE REPROACH 01 ISLAM.RBV. GAIRDNB ...

De Heraut
1078 woorden
De spreker begon met

De spreker begon met

Amsterdam, 23 September 1910.Woensdag 21 September z^n de colleges aan de Vr^e Universiteit weder geopen(J met een keurige toespraak door den prorector Prof. Geesink, die tot thema had Ons Academisch leven, dat eerst naar zijn eigenaardigheid werd geteekend, terwijl daarna tegen verbasteri ...

De Heraut
928 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een hond-: rd jaar geleden , waren er in het Schotsche eiland Arren op 5000 Inwoners slechts drie kerken. Tegenwoordig zijn er op een bevolking van 4, 800 drie en twintig kerken. Zeven kerken werden geïnstitueerd, sedert het Hoogerhuis nu vijf jaar geleden besliste dat de kerkgebouwen en hospital ...

De Heraut
WINCKEL.
741 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BmoKPEK : Terwiipel G. Noordhof, te Lippenhuizen. — Roodeschool, G. D. Scheepsma, te Boom» bergum. — Wolfaartsdijk, H. Buitenhuis, te Vreeswijk. — Waarder, J. Schoonhoven, te Scherpenieel. v EAANOINOMEN: Yselmonde, D. Steenhuis, te Ulru ...

De Heraut
528 woorden
Ook in de Roomsche

Ook in de Roomsche

Ook in de Roomsche Kerk trekt het vraagstuk, hoe de Kerk in de groote steden de volksmassa's voor verwildering zal bewaren, de aandacht.In De Tijd van \6 Sept. wordt er dit van gezegd: Onlaogs werd in Be Studiin een overzicht gegeven van eenige volkrijke Pawochiën der groote steden ...

De Heraut
515 woorden
van 4