GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

G. WEISZ & C»Commissionairs in Effecten, WESIEKMARKT JVo, 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
„DE STER”

„DE STER”

lrlitterl^STER", Bloemstraat 154.Aanbevelend, J. H. llOliliEE. Vraagt steeds .J.H. MOLLEE'S KINDERMEEL. ...

De Heraut
13 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

-*? HJLEVENSVERZEKERINGde Nederlanden va» i845BRAND - -1 VERZEKERINGINBRAAKDEN HAAG (vroeger Zulpben). OIrecUB HENNY. KAPITAAL, . . . . . t 4.000.000.00 RESERVEFONDS rui» . • 1.420 00000 ...

De Heraut
17 woorden
INDIE.

INDIE.

Ondergeteekende verzoekt vriendelijk doch ringend, wanneer iemand van Gereformeerden uize naar Indië vertrekt, opgave te mOgen ntvangen, al is het per briefkaart, vanaam en stoomscMp.D. J. B. WIJERS. Kwitang (Weltevreden). ...

De Heraut
31 woorden
„Door het Geloof”

„Door het Geloof”

Bij J. H. KOK ie KAMPENverscheenheden: „Door het Geloof'Een t-waalftal ppedlRatïën o-ver Hebreen XI.doorC. VAN PMOOSDl.Royaalformaat.Prija f l.-éO. -; - Geb. f l.QO.In eiken Boekh. ter inzage. ...

De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van deelneming, ont vangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den Heer CORNELIS PIETERS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. C. PIETERS-SCHAAP. J. PIETERS. C. Tj. PIETERS.Amsterdam, 33 September 1910. ...

De Heraut
36 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door Ds. J. Houtzagers: Van den heer Dr. P. van Bysterveld, 's-Gravenhage / 10.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, omdat de gemeente zelve zoo weinig bijbrengen kan, te willen gedenken. ...

De Heraut
D. HULLEMAN.
39 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GETROUWD : S. J. SEEFATENH. A. C. E. BROUWER, ie, mede namens wederzijdscbe familie, dank etuigen voor de dezer dagen ontvangen blijken van belangstelling.Berg en Dal, 22 Sept. 1910, (bij Nijmegen).De Heer en MevrouwVAN SCHELVEN—VAN LÖBEN SELSeven ...

De Heraut
46 woorden
J.J.KOK te Kampen

J.J.KOK te Kampen

Dr. A. KTIYPEB'8Goedkoope Volksuitgaven.FraotijkderGodLzallffbeïd 46 Bij'belstudiën.Datde genadeparttoullerIs.Hetbell in ons.40 Bijbelstudiën.48 Bijbelstudiin, Honig uit den Rotssteen, De leer der ...

De Heraut
55 woorden
KEURIGE BOEKEN.

KEURIGE BOEKEN.

Mrs YONGE. De Erfgenaam van Redclyffe. Nieuwe uitgaaf met 4 fraaieplatOD, 2 deelen voor slechts /1.90. In 1Prachtband slechts /2 50.Miss CUMMINS. De Lantaarnopsteker. Nieuwe uitgaafmet 4 fraaie Platen.2 deelen voor slechts /190. In 1 PracMband slechts /2 50.Verk ...

De Heraut
57 woorden
van 4