GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-01-17
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Engeland en de Paus. De Engelsche regeering heeft Sir Henry Howard als geaccrediteerd gezant naar den Paus afgevaardigd. Op een desbetreffende vraag heeft de regeering geantwoord, dat de benoeming van Sir Henry geschiedde met een speciaal doel en slechts van tijdelijken aard is. Hij heeft in opdr ...

De Heraut
WINCKEL.
518 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Stemming in het Duiche leger.In een Duitsch blad vonden wij de twee olgende brieven waaruit de stemming blijkt ie in het Duitsche leger gevonden wordt: I. »Een schoon gezicht, dat met mijn gemoedstemming overeenkomt, had ik zooeven. Voor ...

De Heraut
1255 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. G. HONIG. „ETHISCH" OK GEREFOR­ MEERD ? — EENE STUDIE. — Utrecht. O. J. A. Ruys. 1914. II. DR. HONIG schetst, naar ik in mijn vorig artikel vertelde, in het eerste deel zijner STUDIE het ontstaan, de historie en het streven van de „ethische" richting i ...

De Heraut
G.
1863 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in zijn Heer en Heiland, onze geliefde Vader, de WelEerw. HeerJAN SMIT, Rustend Predikant., in den ouderdom van ruim 75 jaar.K. A. SMIT. M. G. SMIT. Amsterdam, J. J. SMIT. H. G. SMIT. Steenderen, F. SMIT.Zwolle, J. C. SMIT. Beverwijk, 12 Januari 1915. ...

De Heraut
44 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na eene korte ongesteldheid, overleed 'hedenmorgen zacht en kalm, in haar Heer en Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, J. J. C. S. VAN BROEKHUIJZEN, Weduwe van wijlfen Notaris MIEDEMA, in den ouderdom van ruim 72 jaar. l Mr. A. S. MIEDEMA.Haarlem, l J. A. MIEDEMA— ...

De Heraut
68 woorden
Rookt gij Poorterstoeback

Rookt gij Poorterstoeback

Rookt gij Poorterstoeback ...

De Heraut
3 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met vriendelijken dank aan zoovele ge abonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hen, die dit nog niet deden, te verzoeken, zulks alsnog ulierli'ik den 20sten dezerte doen en kun postwissel te adresseer ...

De Heraut
73 woorden
Gezocht

Gezocht

Gezocht ...

De Heraut
1 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele blijken van deelneming betoond bij het overlijden van onzen Broeder, Behuwdbroeder en Óom, TEUNIS VAN DIEREN, betuigen wij onzen hartelijken dank. C. VAN DIEREN. H. J. VAN DIEREN—STAAL. W. C. VAN DIEREN.Nijkerk, 14 Januari 1915. ...

De Heraut
38 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

Heden verscheen bij J. H. KOK te KAMPENHET PROBLEEIVi VAN DEN OORLOGDOORDP.H. BAVINCKPRIJS ƒ 0.40.Bij alle Boeich. verkrijgbaar.••••l^^iBH ...

De Heraut
20 woorden
van 4