GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
Vrije studie.

Vrije studie.

Bij een bespreking van de voorstellen, die op de a.s. S3-node der Hervormde Kerk aan de orde zullen komen, breekt de JVaarlieids7'rie? id. een laas .voor de vrije studie.De Synode wil de Gemeente-'Universiteit van Amsterdam weer opriemen onder de Hoogescholen, waar de Herv. theologen kunne ...

4 juli 1915
De Heraut
388 woorden
VIJF-EN-DERTIGSTE JAARRLIJKSCHE SAMEHKOMST.

VIJF-EN-DERTIGSTE JAARRLIJKSCHE SAMEHKOMST.

Ves-eenlging voor Hooger Onderwijs op G@reform. Grondslag.PROGRAMVOOR DEf IJI-EI-BËRTISSTE JAüRLiJisciEt@ lioydaBi te Groniiigeris7 en 8 Juli 191g.mwmiiOp Woensdag 7 Juli, des avonds te 714 uur, zal , een Ure des Gehcds worden gehouden in de Zuider ...

4 juli 1915
De Heraut
350 woorden
Vrije Universiteteit.

Vrije Universiteteit.

Aan Contributiëa: door den heer H. J. ten Rae te Neede / 16; X. Y. Z. Jr. f25; door den heer J. v. d. Meyden te de Werken /• 17.50; 'door Ds. U. FaberteEe afr. ƒ20.86. .door den heer H. van Noort te Loosduinen ƒ 74; door den heer J. van Ginkel uit Beek/'25, uit Lent fS, uit Nijmegen ...

4 juli 1915
De Heraut
338 woorden
EEN SCHAT IN AARDEN VATEN

EEN SCHAT IN AARDEN VATEN

Zoo juist verscheen bij den uitgever E. J. BOSCH JÜZN. te NIJVERDAI, , ais eerste deel van de serieDe „Afsciieidsng" in levensbeschrijvingen geschetst.Het leven vanALBERTUS CHRISTiAAN VAN RAALTEGeschetst door J. A. W O R iVi S E R. 244 pagina's. • IVSet 4 ...

4 juli 1915
De Heraut
150 woorden
Een verblijdend bericht.

Een verblijdend bericht.

Maar de ]Vaarheidsvric7idmt.éedQ& \t, h& & ït het Bondsbestuur van den Gereformeerden Bond met Prof Visscher geconfereerd. waarbij het gerezep misverstand werd weggeruimd en het verblijdend rc.sullaat werd verkregen, dat Prof Visscher terug is gekomen op zijn besluit om den band met d ...

4 juli 1915
De Heraut
130 woorden
De nederdaling ter helle?

De nederdaling ter helle?

Las U reeds de brochure van SPERO getiteld: enDe n©derciaiisig ter helle? De Rotterdammer schrijft: »De uitgave van dit boekje zal menigeen verblijden en vertroosten".De Zeeu'iü noemt het: seen keurige, heldere polemiek" en acht het sgoed dat de schrijver zijn naam ver ...

4 juli 1915
De Heraut
124 woorden
PALESTINA

PALESTINA

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen heden de Ie aflevering vanNAAR HETKNOEl.SCH VANTOELTCHTTNQ VAN ZEDEN GEWOONTEN EN BEELDSPRAAK TN DE HET-LTGE~^C.HRrFTDr.BEWERMSJ-A.WMET GEKLEURDE TITELPLAAT EN 23 OPHELDERENDE PENTEEKENINGEN VAN DEN KUNSTSCHILDER C ...

4 juli 1915
De Heraut
94 woorden
Familieberichen

Familieberichen

Heden ontsliep plotseling, in haren Heere en Heiland, in den leeftijd van 64 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Weduwe , N. VAN RENNES-VANIC. G. THOLEN—SCIIIE.A'unspeet, < VAN RKNNES./ Ds. J. THOLEN. ij. H. W.VAN DEN BERG—Ro ...

4 juli 1915
De Heraut
74 woorden
Spaarbank

Spaarbank

erij De SteiidaardAmsterdamWarmoësstraat S8 - int. Te[. Noord 231SHIIJSELSOnEiKE^ivQeiiny vluy en nei Prijsiierekeniiio liiilijl'.VOOR DEstad AiVISTEiRDAIVi.(Opgericht in 1848).Hoofdbureau, Singel 544—546.Geopend: ELKEN ...

4 juli 1915
De Heraut
70 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde MedebroederHENDRIKUS JANSEN, 61 jaar oud.Weleer vervulde hij het ambt van Diaken in de Kerk van Amsterdam, den laatsten tijd dat van Ouderling onder ons. Zijn heengaan zal door ons zeer gevoeld worden.Zij de Heere z ...

4 juli 1915
De Heraut
65 woorden
van 4