GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde MedebroederHENDRIKUS JANSEN, 61 jaar oud.Weleer vervulde hij het ambt van Diaken in de Kerk van Amsterdam, den laatsten tijd dat van Ouderling onder ons. Zijn heengaan zal door ons zeer gevoeld worden.Zij de Heere z ...

De Heraut
65 woorden
Geabonncerden. op DE HERAUT

Geabonncerden. op DE HERAUT

Geabonncerden. op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd jo Juni, ten bedrage van f i.20, per postwissel over te maken, welke rrten gelieve te adresseeren aan De Administratie van „De Heraut", Amsterdam. De abonnem ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
60 woorden
Familieberichen

Familieberichen

Heden ontsliep plotseling, in haren Heere en Heiland, in den leeftijd van 64 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Weduwe , N. VAN RENNES-VANIC. G. THOLEN—SCIIIE.A'unspeet, < VAN RKNNES./ Ds. J. THOLEN. ij. H. W.VAN DEN BERG—Ro ...

De Heraut
74 woorden
Geref. Traktaatg.„ Filippus.

Geref. Traktaatg.„ Filippus.

AMSTERDAM.tGerei. ïraktaati. Jilippus".Voor de gratisverspreiding van Geref. lectuur, ook en vooral bij leger en vloot, worden gaarne giften ingewacht.Wie lid van „Filippus" wenscht te worden, geve zich aan bij den Penningmeester. De contributie bedraagt f 1 per jaar. ...

De Heraut
62 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

nL G. WEISZ & C°., Commissionairs Sn Effecten, Westermarkt Plo. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
Vrije Universiteteit.

Vrije Universiteteit.

Aan Contributiëa: door den heer H. J. ten Rae te Neede / 16; X. Y. Z. Jr. f25; door den heer J. v. d. Meyden te de Werken /• 17.50; 'door Ds. U. FaberteEe afr. ƒ20.86. .door den heer H. van Noort te Loosduinen ƒ 74; door den heer J. van Ginkel uit Beek/'25, uit Lent fS, uit Nijmegen ...

De Heraut
338 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Nordhom—Brandlecht (Graafschap Bentheim), Joh. Wolf, cand. te Emden. — Tzum (Fr.), R. Haitsma, te Hindeloopen. — Andel (N.-Br.), J. H. A. Bosch, cand. te Almkerk. — Spijk (Gr.), I. C. Aalders, te Beetgum. — Emmer-Corapascuum, D. van ...

De Heraut
462 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDINGPIANO'S - ORGELS.KALVERSTRAAT 56 - WARMOESSTRAAT 141.UTRECHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303_________ ACViSTERDAM. —• > Te koop aangeboden: LANGE's Bibelwerk, Neue Test. 6 h. led. bd. met verg. titel ƒ 16; STARING, Bijbelsch zakel. Woorde ...

De Heraut
49 woorden
BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOGPtNG.Bij H. A. VAN BOTTE§\iBUItG, Prinsengracht 433 Amsterdam, zal begin October a.s. publiek worden verkoclitdeBiliüotlielceiivan wijlen den WelEerw. ZeerGel. HeerDs. C. VAM PROOSDIJ te Amsterdam, van een Em. predt., van een hoofdonderw. en andere ver ...

De Heraut
48 woorden
EEN SCHAT IN AARDEN VATEN

EEN SCHAT IN AARDEN VATEN

Zoo juist verscheen bij den uitgever E. J. BOSCH JÜZN. te NIJVERDAI, , ais eerste deel van de serieDe „Afsciieidsng" in levensbeschrijvingen geschetst.Het leven vanALBERTUS CHRISTiAAN VAN RAALTEGeschetst door J. A. W O R iVi S E R. 244 pagina's. • IVSet 4 ...

De Heraut
150 woorden
van 4