GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
Voor Binderen

Voor Binderen

AAN VRAGERS. N. N. zou gaarne eenige inlichtingen zien gegeven over drie dingen uit Hand. 21 : 37, 38, 39 en wel deze:1. Was het zoo vreemd dat Paulus Grieksch sprak, daar die taal toch'algemeen bekend was ? 2. Welke Egyptenaar wordt hier bedoeld? ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
883 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Een bisschoppelijke vermaning over onvoegzame kleeding. Uit Elzas-Lotharingen meldt men, dat bisschop Benzier bevolen heeft van alle kansels zijner diocese de volgende vermaning voor te lezen. «De toenemende vrijheid in de» kleeding der vrouwen eischt dringend aanhoudende en omzichtige bestrijdin ...

De Heraut
WINCKEL.
404 woorden
Leestafel.

Leestafel.

L. E. LEVENSBEELDEN. Utrecht. — G. J. Ruijs. — 1915. II. IN DE GENERAUTEIÏSLANDEN, düs is in LEVENSBEELDEN de titel van het derde onderdeel dat, in onderscheiding van de drie historische STUDIËN, een historische NOVELLE is. Met IN DE GENERALITEITSLANDEN toch ...

De Heraut
G.
1755 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde MedebroederHENDRIKUS JANSEN, 61 jaar oud.Weleer vervulde hij het ambt van Diaken in de Kerk van Amsterdam, den laatsten tijd dat van Ouderling onder ons. Zijn heengaan zal door ons zeer gevoeld worden.Zij de Heere z ...

De Heraut
65 woorden
Geabonncerden. op DE HERAUT

Geabonncerden. op DE HERAUT

Geabonncerden. op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd jo Juni, ten bedrage van f i.20, per postwissel over te maken, welke rrten gelieve te adresseeren aan De Administratie van „De Heraut", Amsterdam. De abonnem ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
60 woorden
Familieberichen

Familieberichen

Heden ontsliep plotseling, in haren Heere en Heiland, in den leeftijd van 64 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Weduwe , N. VAN RENNES-VANIC. G. THOLEN—SCIIIE.A'unspeet, < VAN RKNNES./ Ds. J. THOLEN. ij. H. W.VAN DEN BERG—Ro ...

De Heraut
74 woorden
Geref. Traktaatg.„ Filippus.

Geref. Traktaatg.„ Filippus.

AMSTERDAM.tGerei. ïraktaati. Jilippus".Voor de gratisverspreiding van Geref. lectuur, ook en vooral bij leger en vloot, worden gaarne giften ingewacht.Wie lid van „Filippus" wenscht te worden, geve zich aan bij den Penningmeester. De contributie bedraagt f 1 per jaar. ...

De Heraut
62 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

nL G. WEISZ & C°., Commissionairs Sn Effecten, Westermarkt Plo. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
Vrije Universiteteit.

Vrije Universiteteit.

Aan Contributiëa: door den heer H. J. ten Rae te Neede / 16; X. Y. Z. Jr. f25; door den heer J. v. d. Meyden te de Werken /• 17.50; 'door Ds. U. FaberteEe afr. ƒ20.86. .door den heer H. van Noort te Loosduinen ƒ 74; door den heer J. van Ginkel uit Beek/'25, uit Lent fS, uit Nijmegen ...

De Heraut
338 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Nordhom—Brandlecht (Graafschap Bentheim), Joh. Wolf, cand. te Emden. — Tzum (Fr.), R. Haitsma, te Hindeloopen. — Andel (N.-Br.), J. H. A. Bosch, cand. te Almkerk. — Spijk (Gr.), I. C. Aalders, te Beetgum. — Emmer-Corapascuum, D. van ...

De Heraut
462 woorden
van 4