GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1916-09-10
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland.Uit de Broed-ergemeente.Aan een Duitsch Christelijk blad schrijft de „Reiseprediger" P. Petersen te Flensburg van de Broedergemeente: „Het andere juk met de ongeloovigen. 2 Cor. 6.:14. Dat de Broedergemeente zich aangesloten heeft bij'de „Conferentie van Duitsche ...

De Heraut
1816 woorden
„Een vriend van God”.

„Een vriend van God”.

' En de Schrift is vervuld gewordeii, die daar zegt: n Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Jacobus II : 23.In 't hart van Azië, waar God den mensch schiep, en straks in Noach en de Aartsvaders de vollere openbarin ...

De Heraut
A. K.
1144 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Algemeene Vergadering van het Geref. Traktaatgenootschap »FiIippus« zal D. V. DonderSag 19 Oct. a.s. gehouden worden te Assen.Door de uitgeversfirma's-E. J. Bosch Jbz. te Nijverdal en Oosterbaan & Le Cointre te GoeSj is besloten de uitgave van het jaarbojekje voor en het handboek te ...

De Heraut
C. DEKKER
L. G. GORIS
1095 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OM EEN PENNING. IX. DE VAL. Er is een oud en ernstig rijmpje, dat zpgt: Tusschen mond en beker Is nog veel onzeker.Of burgemeester De Regt dat versje kende is niet zeker. Wel dat hij meni ...

De Heraut
HOOGENBIRK
982 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Olie 'in het vuur, In de Deensche bladen deed in den laatsten tijd een brief de ronde, welke van een stervenden Duitschen soldaat uit Noord-Sleeswijk heette afkomstig te zijn. Daarin wordt geschilderd, hoe hij op bevel van een officier in een huis moest dringen om het geheele gezin, ouders, kind ...

De Heraut
WINCKEL
347 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPKN: Alphen (Z.-H.), R. E. van Ar kei, te Soest. — Heerjansdam, F. 'Staal, te Colijnsplaat. — Strijen, P. E. van Scha'ik, te Anna Jacoba-Polder. — Loenen-Vreeland, C. J. de Kruijter, te Oost-Kapelle.AANGENOMEN: Hallum, B. van Halse ...

De Heraut
342 woorden
Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerlcenin Noord-Brabant en Limburg.Met hartelijken dank ontvangen in de maand Augustus: Geref. Kerk Koudum ƒ 2.50; id. Poortugaal ƒ 2; id.' Bolsv/ard ƒ 10; id. Zuidhorn ƒ 6; id. Roodeschool ƒ 5; id. Schermerhorn ƒ 1; id. Zonncmaire ƒ 1; id. Lop ...

De Heraut
268 woorden
TH. RUYS

TH. RUYS

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen; Voor de Verccniging: Aan Contributiën: door den heer W. H. Sliep te Rinsumageest ƒ 36.50; door den heer A. Reitsma te Oude Leve ƒ 5.Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): van de Gereformeerde Kerk te Buiksloot ƒ3.61 ...

De Heraut
140 woorden
HELDERTS & Co.

HELDERTS & Co.

VerkooM : t d ƒ 500 4 o/o Ver. voor Lager Onderwijs op Ger.Grondslag te Amsterdam. . 80o/o. 100 4 o/o dito 81 %, Aangeisotiett1 a ƒ> 100 4 o/o Sonnevanck83 O/Q.500 4V3 0/oSch. Sloten en Overtoom 91 o/g.500 4 O/D Ger. Scholen te Utrecht 82 o/o. ...

De Heraut
106 woorden
Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.Eerstvolgende afvaarten naar: Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Aires.Vertrek van: Amsterdam Falmouth Goruna VigoLissabonS.S. HOLLAIOSA 13 Sept. 20 Sept. 22 Sept. 23 Sept. 24 Sept. SS. FRiSfA 11 Oct. 1 ...

De Heraut
85 woorden
van 3