GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

43 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1920-10-24
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXV. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons liefgehad heeft. Rom. VIII: 37. In de geschiedenis teruggaande, komen we thans aan het Gnosticisme toe, dat tot in de 11e eeuw aan de zuivere ontwikkeling van he ...

De Heraut
Dr. A. K.
3102 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. A. F. MöESER BRUYNS. DE VERLOBEN STAMMEN ISRAELS, TERUGGEVONDEN IN DE VOL-KKRBN VAN EUROPA. A. W. SyihofiTs Uitgeversmaatschappij Leiden, 1920.De ondertitel dezer brochure is: > Een psychologische schets belichtende de taak van Nederland in den Volkenbond".De Schrijver vertelt ...

De Heraut
G.
1983 woorden
De Dies natalis der Vrije Universiteit

De Dies natalis der Vrije Universiteit

In den bidstond voor de Vrije Universiteit, die j.l. Dinsdagavond door Ds, Kuyper van Haarlem geleid werd, liet de voorganger voor zijn vrij talrijk gehoor het licht vallen op het doel en het karakter van dit samenzijn, dat niet bestemd was om t goed recht der V, U. te verdedigen tegenover tegens ...

De Heraut
1922 woorden
Zoo blijft van de voornaamste besluiten

Zoo blijft van de voornaamste besluiten

Amsterdam, 22 Oct. 1920.Zoo blijft van de voornaamste besluiten, die de Synode genomen heeft, nog alleen over het besluit in zake de herziening onzer liturgie.Dat de noodzakelijkheid van een herziening der liturgie evenzeer gevoeld werd als die van een uitbreiding der Belijdenis en ...

De Heraut
1678 woorden
„Of er één is?”

„Of er één is?”

Gaat Om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe, en verneemt, en zoekt op hare straten, of gij iemand vindt, of er één is, die recht doet, die waarheid zoekt; zoo zal Ik haar genadig zijn. , Jeremia V:1. Men kan het krasse, scherpe woord in Jeremia V:1 als spe ...

De Heraut
Dr. A. K.
1202 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Pruisische landskerk vrij.De Pruisische landskerk is vrij!Den 8sten Juli 1920 heeft de volksvertegenwoordiging van Pruisen de drie wetten die door de jongste Generale Synode aangenomen wetten, bij de derde lezing goedgekeurd. Dit besluit werd met alle stilte, bijna z ...

De Heraut
1195 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. Steden van het Oosten. Kort nadat we hierover in de Heraut hadden gesproken, werd mij een verrassing bereid. Ik kreeg namelijk een opstel te lezen — van wien weet ik niet — waarin allerlei nuttige en leerrijke dingen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1091 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Godsdienstige toestand in Duitschland. In een Engelsch Christelijk' blad lazen wij omtrent den Godsdienstigen toestand in Duitschland, het volgende: «In een brief heeft Dr. Th. Haarbeck van het johanneum te Barmen — een opleidingsschool voor Evangelisten — het volgende medegedeeld: Ik verh ...

De Heraut
WINCKEL.
605 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vriie OniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: door dep heer J. v. d. Velde te Joure, f 14.10; door den heer R. Zwier AznteEnkhuizen, /'2S9.17H; door dèn heer P. D. Sieling te Melissant f 252.50; door den heer Chr. I. de Hoog teZuidland ƒ 71; door ...

De Heraut
602 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Door de regelingscommissie der jaarvergadering e Haarlem waren de Kerken uitgenoodigd eencollecte te houden om als schenking aan Directeuren ter hand te stellen. Dit bedrag was ± f14.000.Het locaal-comité vroeg een feestgave voor h ...

De Heraut
J. J. WESTERBEEK VAN EERTEN.
S. DE WAARD.
A. VETTEN.
569 woorden
van 5