GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

43 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1920-10-24
Het jubileum van Prof. Fabius.

Het jubileum van Prof. Fabius.

Ook de Heraut wenscht aan den jubileerenden hoogleeraar op zijn veertig-jarig een woord van hulde en waardeericg te brengen.Het is een rijk voorrecht hem geschonken, dat hij veertig jaren lang aan de Vrije Universiteit heeft mogen arbeiden en thans nog de eenige actieve hoogleeraar is, die ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
288 woorden
„Of er één is?”

„Of er één is?”

Gaat Om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe, en verneemt, en zoekt op hare straten, of gij iemand vindt, of er één is, die recht doet, die waarheid zoekt; zoo zal Ik haar genadig zijn. , Jeremia V:1. Men kan het krasse, scherpe woord in Jeremia V:1 als spe ...

De Heraut
Dr. A. K.
1202 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. A. F. MöESER BRUYNS. DE VERLOBEN STAMMEN ISRAELS, TERUGGEVONDEN IN DE VOL-KKRBN VAN EUROPA. A. W. SyihofiTs Uitgeversmaatschappij Leiden, 1920.De ondertitel dezer brochure is: > Een psychologische schets belichtende de taak van Nederland in den Volkenbond".De Schrijver vertelt ...

De Heraut
G.
1983 woorden
Zoo blijft van de voornaamste besluiten

Zoo blijft van de voornaamste besluiten

Amsterdam, 22 Oct. 1920.Zoo blijft van de voornaamste besluiten, die de Synode genomen heeft, nog alleen over het besluit in zake de herziening onzer liturgie.Dat de noodzakelijkheid van een herziening der liturgie evenzeer gevoeld werd als die van een uitbreiding der Belijdenis en ...

De Heraut
1678 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken daok ontvangen van den heer G. V. d. Weg te Dordrecht, gevonden in de collecte Geref. Kerk, voor Kootwijk f 2.50; van mej, de wed. G. D. te Piaam ƒ 10; van N.N. te Zwolle postwissel groot ƒ 10.Vriendelijk verzoek ik onze vele behoeften te willen gedenken.Ds. J. H. HOU ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
53 woorden
De Dies natalis der Vrije Universiteit

De Dies natalis der Vrije Universiteit

In den bidstond voor de Vrije Universiteit, die j.l. Dinsdagavond door Ds, Kuyper van Haarlem geleid werd, liet de voorganger voor zijn vrij talrijk gehoor het licht vallen op het doel en het karakter van dit samenzijn, dat niet bestemd was om t goed recht der V, U. te verdedigen tegenover tegens ...

De Heraut
1922 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. Steden van het Oosten. Kort nadat we hierover in de Heraut hadden gesproken, werd mij een verrassing bereid. Ik kreeg namelijk een opstel te lezen — van wien weet ik niet — waarin allerlei nuttige en leerrijke dingen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1091 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXV. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons liefgehad heeft. Rom. VIII: 37. In de geschiedenis teruggaande, komen we thans aan het Gnosticisme toe, dat tot in de 11e eeuw aan de zuivere ontwikkeling van he ...

De Heraut
Dr. A. K.
3102 woorden
GEMEENE GRATIE

GEMEENE GRATIE

Te koop gevraagd geb. ex. van KUYPERGEMEENE GRATIEzindelijk gelezen of nieuw. Br. fr. met prijsopgaaf onder nr. 668 aan J, H. DON NEB., Boekhandel, Rotterdam. ...

De Heraut
24 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Godsdienstige toestand in Duitschland. In een Engelsch Christelijk' blad lazen wij omtrent den Godsdienstigen toestand in Duitschland, het volgende: «In een brief heeft Dr. Th. Haarbeck van het johanneum te Barmen — een opleidingsschool voor Evangelisten — het volgende medegedeeld: Ik verh ...

De Heraut
WINCKEL.
605 woorden
van 5