GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1920-10-31
„De Standaard”

„De Standaard”

loiBP Anti'Rev. dia in deze BrnstigB dagen onze pers niet steunt of leest bevordert indirect de revalutie.Besef dit en abonneert U op„De Standaard"Vraagt gratisproBfaummers terkatialsmakiag, en wektaadsraadaartoe op.Bureaux: N. ...

De Heraut
38 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Krommenie, H. Moolhuijzen, cand. Rotterdam. — Driewegen-Borsselen, H. Brouwer, Westerbork. — Bunschoten-Spakenburg (A), B. A. Knoppers, Almelo. — Amsterdam en Arnhem, G. R. Kuijper, Haarlem. — Stadskanaal, H. de Bruijn, Nieuwendijk. ...

De Heraut
298 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Het 40-jarig jubileum is weer voorbij.Het waren heerlijke dagen.Dank zij de activiteit van het Locaal-Comité Ara sterdam liep alles geregeld en door de hartelijke wijze waarop de studenten de voorstanders d ...

De Heraut
H. BOUWMAN.
P. E v. SCHAIK
h.t.
1559 woorden
De Gee & Grosheide

De Gee & Grosheide

De Gee & GrosheideAccountants(Instituutsleden).Sinyel 303 Keizersyracht 263TBI. Noord 1233 Tel. Centrum 2615„ Cantrum 2381 ...

De Heraut
11 woorden
A. W. BRINK & Co.

A. W. BRINK & Co.

A. W. BRINK & Ëo.COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN HEERENGRACHT 146, AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
Dankbetuiging.

Dankbetuiging.

Dankbetuiging.Voor de vele en innige bewijzen an deelnemingondervondentijdens e ziekte, en bij het overlijden van nzen geliefden Echtgenoot^ en ader, Behuwd- en Grootvader, STEFFEN H. ELGERSMA, etuigen wij onzen harte-lijken dank.Wed. S. H. ELGERSMA—LIJKLAMA A NlJKHOLT, en fa ...

De Heraut
43 woorden
De overgang tot een anderen

De overgang tot een anderen

staat des levens. Al zijn de besluiten, die de Generale Synode van Leeuwarden nam inzake de Belijdenis, het Catechetisch leerboek en de Liturgie wel de belangrijkste geweest, toch meene men daarom niet, dat de verdere arbeid der Synode voor ons kerkelijk leven van ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
3028 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. DR. T. HOEKSTRA, GEREFORMEERDE PBEDI­ KING. Uitgevers-Maatschappij E. J. Bosch Jbzn., Baam.»Nu onze preekèn tegenwoordig van onderscheidene zijden zoowel naar inhoud als naar vorm becriiiseerd worden, scheen bet gewenscht na te gaan, aan welke vereischten Gereformeerde prediking behoort ...

De Heraut
G.
1718 woorden
NEDERLAND EN ORANGJE

NEDERLAND EN ORANGJE

HEDERUND EN ORAIiJEOFFICIEEL ORGAAN VAN DEN BOND VAN ANTIREVOL. PROPA- GANDA-CLUBS IN NEDERLAND MET MEDEWERKING VAN „HET CENTRAAL COMITÉ".Redactie: Dr. E. J. BEÜMER, utrecht. C. SMEENK, Arnhem, W. VERSCHOOR, Katwijk alZee.Prijs per Jaargang f 1.—.Verschijnt: led ...

De Heraut
54 woorden
SCHOEN

SCHOEN

HET ADRES VOOR EEN DEGELIJKEEN TEVENS SIERLIJK AFGEWERKTESCHOENTEGEN EEN ZOO LAAG MOGE­LIJK GESTELDEN PRIJS IS: LRoerÉk-y.ZuiderÉpG-Groningent/o OOSTERSTRAATTEL^EFOONNUMMER 1836 -: - O P G E R I C HT 1867 ...

De Heraut
33 woorden
van 5