GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1926-01-15
L. E., „Een vei'geten proces".

L. E., „Een vei'geten proces".

Hier is nu nog, eens een boek van den antieken stijl, maar dat ongemeen goed doet. Het is niet spannend, maai' houdt toch vast; niet psychologisch, maar toch zuiver van karakterbeelding; het heeft geen tendenz, doch geeft klaar de geschiedenis, die altijd een tendenzboek schrijft, doch die het do ...

15 januari 1926
De Reformatie
K. S.
201 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Baan)brugge: cand. J. P. C. tiai Brink te Apeldooifl. Hijlaard: cand. J. van Dijt t© Oudega (Small.). Oldehovo (Gr.): cand. B. Bouma te Koudum. Onderdeindam: cand. H. Brink te Hoogersmilde. Oldeboom, Rottevalle, Zuidwolde (Dr.) en Waardhuizen (N.B.): cand. B. Bouma te 'Koudum. ïianie ...

15 januari 1926
De Reformatie
819 woorden
Studia Öathohca. Nieuwe reeks van „De  Katholiek". Tweede jaargang, afl.

Studia Öathohca. Nieuwe reeks van „De Katholiek". Tweede jaargang, afl.

„De Katholiek" heeft onder de roomsch-kaüiolieke periodieken altijd een eereplaats gehad, die het tijdschrift ten volle verdiende-Deze nieuwe re.eks, onder den titel „Studia Catholica" staat op even hoog peil-i Van de twee ons toegezonden nummers noemen wij de artikelen over: Canisius de V ...

15 januari 1926
De Reformatie
K. S.
275 woorden
K. Schilder. Dr A. Kuyper en het „Neo-  Calvinisme" te Apeldoorn veroordeeld? (De  rectorale rede van docent J. J. v. d. Schuit).

K. Schilder. Dr A. Kuyper en het „Neo- Calvinisme" te Apeldoorn veroordeeld? (De rectorale rede van docent J. J. v. d. Schuit).

Delft - Boekli. en Drakkerij W. D. Meinema, 1925.Volgens bij „De Reformatie" bestaande gewoonte, heb ik zelf den plicht, dit geschrift aan te kondigen. Htett is niet een gewone henlruk van de artikelen, die in, dit blad over de rectorale rede van den Apeldoom-i schen docent verschenen zijn ...

15 januari 1926
De Reformatie
K. S.
276 woorden
„Bij Ons in 't Land der Saksers.

„Bij Ons in 't Land der Saksers.

In dit boek zit niet veel aanveclitbaars na de 4e bladzijde-De omslag lijkt ons niet mooi.En het titelblad is slecht gecorrigeerd-Een kommja verkeerd en een punt Ie veel.Maai' voer de rest niets dan lof-Dr J-Waterink, die, naar het titelblad mogolijk iaat, niet alleen kan wor ...

15 januari 1926
De Reformatie
K. S.
451 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Uit vviilnis een sententie.Het zijn verdienstelijke menschen, die uit vuilnishoopen van Egypte en andere oostersche landen documenten halen om het antieke wereldbeeld te kunnen construeeren. Deze menschen doen een edel bedrijf; want voor veel onderzoekingen hebben ze inderdaad niets anders ...

15 januari 1926
De Reformatie
K. S.
3042 woorden
Stockholm en de Zending.

Stockholm en de Zending.

III. Nog een derde punt mogen vrij onder het opschrift „Stockholm en de zending" ter sprake brengen, daarin volgend het voorbeeld van Dr Richter, den schrijver van een artikel onder bovenstaanden titel in het „Neue Allg. Miss. Zeitschrift".Wij bedoelen het v ...

15 januari 1926
De Reformatie
J. D'. W.
1453 woorden
Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman  literatnur.

Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman literatnur.

III. Wannieer ik, ten vervolge op het vorige artikel over dit onderwerp (zie het no. van 1 Jan. j.l.), thans wijzen moet op de consequenties, die voortvloeien uit een analyse van de huwelijksverhoudingen, zooals vele moderne romans die geven, is het alweer niet m'n ...

15 januari 1926
De Reformatie
C. T.
1083 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Omdat er geen graan was, heeft de molen dezer rubriek gedurende een weak of drie stilgestaan. Doch nü heb ik weer wat te malen.Onze lezer D. te V. zond me de vraag, of hét een gereformeerde kerk geoorloofd is een kerkgebouw te verkoopen aan vrijzinnigen voor de uitoefening van hun „godsdie ...

15 januari 1926
De Reformatie
F.
1027 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„Splune, spinne, LiesRen." Er bestaat een aardig en tegelqkertijd eigenaa-rdig achterhoeksch versje, dat aairvaagt met de woorden, die hierboven staan. Het luidt in zijn geheel; ypinne, spinne, Liesken!Eiken dag un diesken, Spins du neet, zoo h ...

15 januari 1926
De Reformatie
J. W.
1653 woorden
van 2