GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1936-01-10
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Herdenking van de Doleantie. Van het Comité tot herdenking van de Doleantie vernemen wij dal het Programma thans definitief werd vastgesteld. De Herdenking zal plaats vinden te Amsterdam. Donderdag 13 Februari a.s., des avonds 8 uur zal er een Dank- en Bedestond wo ...

De Reformatie
K. S.
O. NOORDMANS.
4248 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. I. J Htet woord dat boven deze aanteekeningen staat llaatst ons door beurtelings zich uitzettende en (ikrimpiende beteekenisgrenzen voor eigenaardige loeilijkheden.Oorspronkelijk en wezenlijk schoon en scherpe mli ...

De Reformatie
D.
2003 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Over de pers. Nu — alsof er nog niet genoeg gezegd is na de mislukte actie van den kerkeraad van Den Haag-West — enkele broeders weer beginnen, is het goed te letten op wat Ds I. de Wolff schrijft in „Enschedésche Kb.": De historie leert ons dat tengevolge v ...

De Reformatie
K. S.
1676 woorden
LITERATUUR KUNST

LITERATUUR KUNST

Vrouw Jacob. II. Ina Boudier-Bakker: Vrouw Jacob. — P. N. van Kampen & Zoon, N. V., Amsterdam.Wianneer men het groote boek inziet, valt een verdeeling in vijf hoofdstukken op, die doet denken aan de oude indeeling der dram ...

De Reformatie
H. S.
1266 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Duitsche Nationaal-socialisme. IX. De Kerk onder bet Hakenkruis. (I) De Kerkstrijd. (I.) .. . i •'-l'; „la meinem Reiche kann jeder nach seiner Fassom sehg werden." i)Deze bekende woo ...

De Reformatie
B.
1238 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Erfelijke eigenschappen der ziel. II. De erfelijkheid van de zedelijke eigenschappen levert een nog moeilijker probleem op dan die van de zielkundige kwaliteiten van een pasgeboren kind. Vooral de erfzonde is een moeilijk vraagstuk. ...

De Reformatie
LOS.
1149 woorden
0PVOEDING EN ONDERWIJS

0PVOEDING EN ONDERWIJS

De run op de rijpere jeugd. Zoo langzamerhand is nu wel tot ons gereformeerde volksdeel doorgedrongen, dat d'e gereformeerde jeugdbeweging, zooals die zich georganiseerd heeft in den Bond van Jongelingsvereenigingen op G. G., den Bond van Meisjesvereenigingen op G. ...

De Reformatie
J. E. KOK.
1135 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Een Methodist wordt Barthiaansch. Dr Edwin Lewis was methodist, is methodis, ] en blijft methodist. Dr Lewis was Arminiaan, Arminiaan, en blijft Arminiaan. Dr Lewis w«| vrijzinnig, is rechtzinnig, en bUjft vrijzinnig. I dat? In Nederland misschien niet, maar Nederl ...

De Reformatie
Dr C. VAN TIL.
1102 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Darbisme met dominees. Daar is soms een kerkbegrip, dat ik niet beter kan omschrijven dan Darbisme mèt dominees. De kerk wordt daarbij beschouwd als een kring van gelijkdenkende zielen. Maar niet als de planting van Boven, maar niet als Christus' gelouterde menschh ...

De Reformatie
N. B.
770 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN.Beroepen te: Heeg (voor den miss. dienst te Keboemen): Dr J. v. d. Linden te Tzum. Kijken (Dr.): B. Timmer te Goes. Lemmer: L. W. Wessels te Abcoude.Aangenomen naar: ^ Hijken: Cand. B. Timiner te Goes. Zevenhoven—Noorden: Cand. W. van Dijk te Hijken (Dr.). ...

De Reformatie
712 woorden
van 2