GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1939-06-30
VERSLAG van de Herdenkingssamenkomst ter gelegenheid van het Zilveren Ambtsjubileum van Prof. Dr K. SCHILDER, gehouden te Rotterdam-Delfshaven 22 Juni 1939.

VERSLAG van de Herdenkingssamenkomst ter gelegenheid van het Zilveren Ambtsjubileum van Prof. Dr K. SCHILDER, gehouden te Rotterdam-Delfshaven 22 Juni 1939.

Zooals vanzelf spreekt werd in het blad, waarvan Prof. Schilder redacteur is, niets geschreven over zijn jubileum. Hij zou nooit zijn toestemming hebben gegeven daarvoor. Misschien zou hij geantwoord hebben op een verzoek dienaangaande: rustig verder werken is de beste jubileumviering.Toch ...

30 juni 1939
De Reformatie
4215 woorden
„Waarheid en vrede”. (II.)

„Waarheid en vrede”. (II.)

Nu we toch eenmaal aan de begrafenis, niet zoozeei van eenigen lerschen, als wel van een iegenlijken ouden mensch toe zijn, wilde ik ook daarover nog wel een en ander opmerken.Ik wilde dan wel, dat allereerst gekruisigd, gedood en begraven werd: valsche zuster Schijnbeweging. Prol. Greijda ...

30 juni 1939
De Reformatie
K. S.
2111 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Barchem-Beweglng. IV. We hebben hier dus het merkwaardige geval, dat de woorden „oprecht verlangen naair God", zoowel gebruikt kunnen worden door hen die in alle dingen rekening houden met het Woord Gods, als door hen, die sledits ...

30 juni 1939
De Reformatie
H. M.
1663 woorden
Dr F. L. Rutgers en Jhr Mr A. F. de Savormin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht. (V.)

Dr F. L. Rutgers en Jhr Mr A. F. de Savormin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht. (V.)

„In de Nederlanden is het kerkverband der Gereformeerde Kerken tot stand gekomen ongeveer op dezelfde wijze als waarop het 15 eeuwen vroeger oorspronkelijk in de Christenheid was gevormd: door vrijwillige confoederatie der plaatselijke kerken zelve", blz. 188. -„In landen, waar de Overheid ...

30 juni 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1435 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Schetsen uit den Reformatletyd door P. Brouwer. (In leven redacteur van Friesch Dagblad.) Psalmgezang en Geloofsbelijdenis. II. Maar dit klaag- en verweerschrift w ...

30 juni 1939
De Reformatie
P. Brouwer.
1318 woorden
De Hereeniging Der Christelijke Gereformeerde En Protestantsche Gereformeerde Kerken.

De Hereeniging Der Christelijke Gereformeerde En Protestantsche Gereformeerde Kerken.

VII. (Slot.) Ik wil eindigen met enlcele stellingen uwe aandacht ter bespreking voor te leggen: 1. God is God en Hij doet altijd al Zijn welbehagen. Daarom gaat Hij ook altijd recht op Zijn doel af, naar Zijn eeuwig raadsplan, terwijl alles, ook Satan en zon ...

30 juni 1939
De Reformatie
H. HOEKSEMA.
1073 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een sombere familieroman. De mfilodde der verten heeft steeds groote bekoring gehad voor den toerist Fabricius. In zijn reeks vroeger verschenen romans werden vele, ver van elkaar gelegen gebieden met aantrekkelijke vertelkunst en goed observatievermogen beschreven ...

30 juni 1939
De Reformatie
H. S.
994 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gbrlstus' ambtshandbavlng In het wonderteeken van Aarons bloeienden staf. Dit wonderteeken wordt omlijst door de droeve historie van Korach, Dathan en Abiram: die poging, om sekten en muiterij aan te richten in kerken en wereldlijke regeeringen.Twee revoluti ...

30 juni 1939
De Reformatie
J. SMELIK.
874 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De schenring in Amerika. (VII.) Wilden we nu in onze beantwoording van ds Hoeksema's referaat volledig zijn, dan moesten we thans de kerkrechtelijke zijde van het in en na de synode van Kalamazoo gebeurde gaan bezien. Ds Hoeksema heeft onderscheiden bedenkingen teg ...

30 juni 1939
De Reformatie
K. S.
839 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

In Benauwdbeld der Tijden. Wij. idealiseeren den Ouden Tijd graag. Daarentegen hebben wij medelijden met onszelf, dit is een gevaarlijke levenshouding. Doch ook de vorige generatie heeft den Tempel des Heeren gebouwd in benauwdheid der tijden.Laai ik maar ee ...

30 juni 1939
De Reformatie
N. B.
763 woorden
van 2