GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1939-06-30
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Barchem-Beweglng. IV. We hebben hier dus het merkwaardige geval, dat de woorden „oprecht verlangen naair God", zoowel gebruikt kunnen worden door hen die in alle dingen rekening houden met het Woord Gods, als door hen, die sledits ...

De Reformatie
H. M.
1693 woorden
Een woord van dank.

Een woord van dank.

Langs dezen, weg — want een anderen, die in dit geval voor mij zou openstaan, weet ik niet — naoge ik mede namens mijn gezin oprechten dank betuigen voor de groote vriendelijkheid, die op zoo treffende wijze betoond is ter gelegenheid van de herdenking van mijn intrede in de predikantenwereld vóó ...

De Reformatie
K. S.
493 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De schenring in Amerika. (VII.) Wilden we nu in onze beantwoording van ds Hoeksema's referaat volledig zijn, dan moesten we thans de kerkrechtelijke zijde van het in en na de synode van Kalamazoo gebeurde gaan bezien. Ds Hoeksema heeft onderscheiden bedenkingen teg ...

De Reformatie
K. S.
844 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gbrlstus' ambtshandbavlng In het wonderteeken van Aarons bloeienden staf. Dit wonderteeken wordt omlijst door de droeve historie van Korach, Dathan en Abiram: die poging, om sekten en muiterij aan te richten in kerken en wereldlijke regeeringen.Twee revoluti ...

De Reformatie
J. SMELIK.
868 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

In Benauwdbeld der Tijden. Wij. idealiseeren den Ouden Tijd graag. Daarentegen hebben wij medelijden met onszelf, dit is een gevaarlijke levenshouding. Doch ook de vorige generatie heeft den Tempel des Heeren gebouwd in benauwdheid der tijden.Laai ik maar ee ...

De Reformatie
N. B.
764 woorden
De Hereeniging Der Christelijke Gereformeerde En Protestantsche Gereformeerde Kerken.

De Hereeniging Der Christelijke Gereformeerde En Protestantsche Gereformeerde Kerken.

VII. (Slot.) Ik wil eindigen met enlcele stellingen uwe aandacht ter bespreking voor te leggen: 1. God is God en Hij doet altijd al Zijn welbehagen. Daarom gaat Hij ook altijd recht op Zijn doel af, naar Zijn eeuwig raadsplan, terwijl alles, ook Satan en zon ...

De Reformatie
H. HOEKSEMA.
1078 woorden
„Waarheid en vrede”. (II.)

„Waarheid en vrede”. (II.)

Nu we toch eenmaal aan de begrafenis, niet zoozeei van eenigen lerschen, als wel van een iegenlijken ouden mensch toe zijn, wilde ik ook daarover nog wel een en ander opmerken.Ik wilde dan wel, dat allereerst gekruisigd, gedood en begraven werd: valsche zuster Schijnbeweging. Prol. Greijda ...

De Reformatie
K. S.
2112 woorden
„Candidaat in de godgeleerdheid”.

„Candidaat in de godgeleerdheid”.

In onze verleden week beëindigde beantwoording van dr W. A. v. Es hebben we ook even de kwestie besproken of de in een oud reglement van Kampen ergens nog aan te treffen term „candidaat tot het praeparatoir examen" een ontkenning wezen zou, bedoeld of onbedoeld, van het verleenen van den wetensch ...

De Reformatie
K. S.
274 woorden
Dr F. L. Rutgers en Jhr Mr A. F. de Savormin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht. (V.)

Dr F. L. Rutgers en Jhr Mr A. F. de Savormin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht. (V.)

„In de Nederlanden is het kerkverband der Gereformeerde Kerken tot stand gekomen ongeveer op dezelfde wijze als waarop het 15 eeuwen vroeger oorspronkelijk in de Christenheid was gevormd: door vrijwillige confoederatie der plaatselijke kerken zelve", blz. 188. -„In landen, waar de Overheid ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1448 woorden
De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

23. Waarom zegt gij: ontvangen van den Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria? Omdat mij door Gods Woord geleerd wordt, dat Gods Zoon de menschelijke natuur uit het vleesch en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes op zoodanige wijze heeft aangenomen, dat Hij ...

De Reformatie
G. B.
280 woorden
van 2