GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-02-24
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om, tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de adm.inistratie in Goes te zenden.)Tweetal te: Zaandam, J. v. d. Haagen te Ulrum en J. J. Verleur teLlsse. Groningen, J. Waag-meester, Baarn en C. Stam, Ermelo.Ber ...

De Reformatie
1483 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Het moet voor wie de historie van Europa kent al verbazingwekkend zijn, dat zich noemende Calvinisten, gereformeerden, zich verslingeren aan de reeds oude utopie van 'n vereenigd Europa. Hoeveel van die utopische plannen zijn er niet reeds geweest? Van roomschen en humanisten ...

De Reformatie
MARNIX.
1642 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ds Waagmeester vertelt in „Ons Kerkblad" (prov.Utrecht) : De meeste leden der Geref. Kerk van Baarn vonden op Donderdag 1 Febr. j.l. bij de post een brief, waarin him kennis werd gegeven van een besluit van de kerkeraden der synodaal-gebonden kerken te Baarn en te Soestdijk, inzake de scho ...

De Reformatie
K. S.
858 woorden
Wijgigingen Handboek 1950

Wijgigingen Handboek 1950

(Om. ajA en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Blz. 40 OMMEN. Adres kerkeraad: H. ter Burg, Wltharen T 5, Ommen.Blz. 50 ZUTPHEN. Adres kerkeraad: K. v. d. Veen, Frans Halslaan 25; dia ...

De Reformatie
111 woorden
AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

Amice, Wegens plaatsgebrek, want er moeten enkele stukken mee, die lang bleven liggen, één week uitstel. Tot ziens, je ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
19 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XVil)C. De minderheidsnota van Ds v. d. Waal brengt tegen het meerderheidsrapport in dezen bezwaren in. En naast hetgeen we boven reeds daaruit citeerden en bediscussieerden wordt dan een beroep gedaan op wal het meerderheidsrapport noemt „de k e r k e 1 ij k e papieren" inzake de bijzond ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
1474 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dit boek van 306 blz. interesseerde me direct na ontvangst. Want de schrijver vervult me met een gevoel van diep ontzag. Een van de fijnste momenten in je leven — als je lichaam tegen de zee kan — is een bootreis over den oceaan. En toen ik, de laatste maal per S.S. Veendam, naar New York werd ge ...

De Reformatie
K. S.
460 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(I) Sinds wij een vorig jaar in deze zaal bijeenkwamen heeft het Voorloopig Comité, door de destijds aanwezigen daartoe aangewezen, zich ernstig bezig gehouden met het uitwerken van plannen om tot definitieve vormgeving van het Grereformeerd Sociaal en Economisch V ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
946 woorden
„gek gewarden”

„gek gewarden”

Het barthiaansche weekblad „In de Waagschaal" (redactie prof. dr K. H. Miskotte, dr H. Berkhof, ds J. J. Buskes, H. M. v. Randwijk, e.a., medewerkers dr W. F. Dankbaar, ds K. H. Kroon, mr G. H. Slotemaker de Bruine, ds H. C. Touw, e.a.) heeft deze week, met een mondjevol latijn erbij, naar dokter ...

De Reformatie
K. S.
563 woorden
Onjuiste vaarlichting van den heer K. Norel

Onjuiste vaarlichting van den heer K. Norel

Verleden week beloofden we, iets te vertellen, van de manier, waarop de heer K. Norel, in zijn bij de N.V. Uitg. Mij J. H. Kok te Kampen verschenen boek „Een Vaste Burcht" een misteekening geeft van de geschiedenis onzer kerken.Allereerst is daar voor de zooveelste maal de valsche voorstel ...

De Reformatie
K. S.
779 woorden
van 2