GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-02-24
EXODUS 15:8—12.

EXODUS 15:8—12.

Uw adem liet de waat'ren wijken. Wie is als Gij, wie Uw gelijke, o, HEERE, onder al de goden? De stroomen stonden door Uw wil in 't hart der zee als m.uren stil, de golven deden Uw geboden.De vijand zeide: „Ik zal hen jagen, ik doe met hen al mijn behagen. Ik trek mijn zwaard, dat ze allen ...

De Reformatie
A. v. B.
123 woorden
Niet in slaap te preeken? Ze snurken!

Niet in slaap te preeken? Ze snurken!

Dr Norman Vincent Peal, predikant van New York'^ Marble Collegiate Church is een beroemd man. En vrijzinnig. Tusschen dat beroemd zijn en dat vrijzinnig zijn behoeft geen oorzakelijk verband te bestaan. Wij kennen ook rechtzinnige beroemdheden onder de dominees. Rechtzinnigheid is geen voorbehoed ...

De Reformatie
D. E. C.
556 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(I) Sinds wij een vorig jaar in deze zaal bijeenkwamen heeft het Voorloopig Comité, door de destijds aanwezigen daartoe aangewezen, zich ernstig bezig gehouden met het uitwerken van plannen om tot definitieve vormgeving van het Grereformeerd Sociaal en Economisch V ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
946 woorden
Onjuiste vaarlichting van den heer K. Norel

Onjuiste vaarlichting van den heer K. Norel

Verleden week beloofden we, iets te vertellen, van de manier, waarop de heer K. Norel, in zijn bij de N.V. Uitg. Mij J. H. Kok te Kampen verschenen boek „Een Vaste Burcht" een misteekening geeft van de geschiedenis onzer kerken.Allereerst is daar voor de zooveelste maal de valsche voorstel ...

De Reformatie
K. S.
779 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Het werk te Makassar werd nog onderbroken door een bezoek aan Menado. Met een vliegtuig is dat maar eventjes overwippen. Het duurt met zoo'n ding maar drie uur. Maar het is altijd een afstand van een dikke acht honderd kilonieter. Makassar ligt in de uiterste zuid-west hoek van Celebes, Menado da ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
1242 woorden
Is Europeesche Federatievorming  raadzaam ?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam ?

ïltdeJitand (XII) DE GROOTE KERKHERVORMING. Er is een populaire opvatting, • die zegt, dat de groote kerkhervormingen van de zestiende eeuw de grondslagen verbraken, die de eenheid van de Europeesche samenleving konden vormen. ...

De Reformatie
DR A. J. VERBRUGH.
1616 woorden
AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

Amice, Wegens plaatsgebrek, want er moeten enkele stukken mee, die lang bleven liggen, één week uitstel. Tot ziens, je ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
19 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XVil)C. De minderheidsnota van Ds v. d. Waal brengt tegen het meerderheidsrapport in dezen bezwaren in. En naast hetgeen we boven reeds daaruit citeerden en bediscussieerden wordt dan een beroep gedaan op wal het meerderheidsrapport noemt „de k e r k e 1 ij k e papieren" inzake de bijzond ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
1474 woorden
HET WATERBAD-IN-(HET)-WOORD

HET WATERBAD-IN-(HET)-WOORD

In het brieffragment, waaraan we den bovenstaanden zin ontleenden, spreekt Paulus over de heerlijkheid van het huwelijk. Het kan en mag niets minder zijn dan een weerspiegeling van de unieke en innige eenheid, welke er bestaat tusschen Christus en het door Hem verloste volk, dat den naam van „ker ...

De Reformatie
C. V.
1662 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dit boek van 306 blz. interesseerde me direct na ontvangst. Want de schrijver vervult me met een gevoel van diep ontzag. Een van de fijnste momenten in je leven — als je lichaam tegen de zee kan — is een bootreis over den oceaan. En toen ik, de laatste maal per S.S. Veendam, naar New York werd ge ...

De Reformatie
K. S.
460 woorden
van 2