GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-03-24
CORRIGENDUM.

CORRIGENDUM.

Lees in ons vorig nummer, bl. 203, kolom 1, regel 5/6 als volgt:(ziet haar als een booze) macht, die moeder ziek gemaakt heeft, ziek houdt, een feeks, een heks...... enz. ...

24 maart 1951
De Reformatie
30 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Volgende maand hopen wij te disponeeren over het abonnementsgeld 1 April—30 September 1951.Abonnees, die er de voorkeur aan geven het verschuldigde bedrag ad ƒ 4.— per giro te betalen, verzoeken wij vriendelijk, dit vóór 4 April te doen op postrekening 406040 van „De Reformatie".Wil ...

24 maart 1951
De Reformatie
DE UITGEVERS.
67 woorden
Dr J. Ridderbos, „De Kleine Profeten", Obadja tot Zefanja, Korte Verklaring, Kampen, J. H. Kok, N.V., 2e druk, 1949.

Dr J. Ridderbos, „De Kleine Profeten", Obadja tot Zefanja, Korte Verklaring, Kampen, J. H. Kok, N.V., 2e druk, 1949.

Van de Korte Verklaring komen na den oorlog de herdrukken successief los. We meenen dezen herdruk nog niet te hebben aangekondigd, en doen dit thans, met blijdschap. De Korte Verklaring heeft het voordeel, dat ze ook aan diegenen, die geen gelegenheid hebben, serieus een poging in de richting van ...

24 maart 1951
De Reformatie
K. S.
332 woorden
Theologische Hoogeschool

Theologische Hoogeschool

De kring van onze Hoogeschool is in het onverwachts verscheiden van het jongste kind van Prof. en Mevrouw Holwerda niet alleen getuige van een groot verdriet geweest, doch heeft ook zelf daarin zich gewond gevoeld. Het was na het heengaan eerst van Mevrouw en daarna van Prof. Greijdanus de eerste ...

24 maart 1951
De Reformatie
K. S.
426 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Tweetal te: Zalk en "Veecaten, L. Moes te Blokzijl en P. Plaatsman te Zuidbroek.Beroepen te: Groningen, C. Stam te Ermelo.Aangeno ...

24 maart 1951
De Reformatie
Ds H. VELTMAN
A. A. BASOSKI
708 woorden
Gewillig en met vreugde

Gewillig en met vreugde

Officieel heette hij Philippus. Philippus van Dam. Zoo was hij ingeschreven bij den burgerlijken stand. Maar dat wist eigenlijk niemand. Al kon ieder dat wel vermoeden. Want in de wandeling werd hij Phlippie genoemd. Omdat hij zoo klein van postuur was. Zoo vaak we als jongens over Zacheüs hoorde ...

24 maart 1951
De Reformatie
D. E. C.
928 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XII) Toen de Engel Gabriel aan Maria de geboorte van den Heiland heeft aangekondigd, heeft hij haar genoemd: e begenadigde (Luc. 1 : 28). De woorden: ij zijt gezegend onder de vrouwen, die in onze St. Vert, bij dit vers voorkomen, vinden we niet in den grondtekst. ...

24 maart 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
949 woorden
Nogmaals: De Rechter

Nogmaals: De Rechter

Van één onzer lezers — jurist — ontvingen we in dank een interessanten brief. We weten niet, of zijn stuk als „ingezonden" bedoeld is, het staat er niet, en noemen dus zijn naam niet, niet wetende, of hij dit zou goed vinden. Maar de brief lijkt me voor de lezers wel interessant. Hier volgt hij ( ...

24 maart 1951
De Reformatie
K. S.
1013 woorden
Synodes en Wetenschap

Synodes en Wetenschap

(I) Onze lezers herinneren zich, dat Adolphus Venator den brief van ds J. Bosch (zie rubriek Ad. Ven. van 17 Maart) ter bespreking heeft overgeheveld naar deze rubriek.Juist wilden we ons zetten aan een antwoord, toen we onder oude papieren (uit de oorlogsda ...

24 maart 1951
De Reformatie
POST.
K. S.
1271 woorden
„Stotteren" op Paschen

„Stotteren" op Paschen

Amice, Je herinnert je uit de kerkelijke pers allicht, dat onlangs ds Leenhouts (Soest) gezegd heeft (met zijn kerkeraad), dat dè synode van 1942^—44 profetisch gestotterd heeft. Die uitspraaic zag op de bekende bindend verklaarde uitspraken, die een deel der oorzaken van de breuk van '44 ...

24 maart 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1360 woorden
van 2