GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-03-24
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Tweetal te: Zalk en "Veecaten, L. Moes te Blokzijl en P. Plaatsman te Zuidbroek.Beroepen te: Groningen, C. Stam te Ermelo.Aangeno ...

De Reformatie
Ds H. VELTMAN
A. A. BASOSKI
716 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Volgende maand hopen wij te disponeeren over het abonnementsgeld 1 April—30 September 1951.Abonnees, die er de voorkeur aan geven het verschuldigde bedrag ad ƒ 4.— per giro te betalen, verzoeken wij vriendelijk, dit vóór 4 April te doen op postrekening 406040 van „De Reformatie".Wil ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
62 woorden
Theologische Hoogeschool

Theologische Hoogeschool

De kring van onze Hoogeschool is in het onverwachts verscheiden van het jongste kind van Prof. en Mevrouw Holwerda niet alleen getuige van een groot verdriet geweest, doch heeft ook zelf daarin zich gewond gevoeld. Het was na het heengaan eerst van Mevrouw en daarna van Prof. Greijdanus de eerste ...

De Reformatie
K. S.
436 woorden
Dr J. Ridderbos, „De Kleine Profeten", Obadja tot Zefanja, Korte Verklaring, Kampen, J. H. Kok, N.V., 2e druk, 1949.

Dr J. Ridderbos, „De Kleine Profeten", Obadja tot Zefanja, Korte Verklaring, Kampen, J. H. Kok, N.V., 2e druk, 1949.

Van de Korte Verklaring komen na den oorlog de herdrukken successief los. We meenen dezen herdruk nog niet te hebben aangekondigd, en doen dit thans, met blijdschap. De Korte Verklaring heeft het voordeel, dat ze ook aan diegenen, die geen gelegenheid hebben, serieus een poging in de richting van ...

De Reformatie
K. S.
337 woorden
„Stotteren" op Paschen

„Stotteren" op Paschen

Amice, Je herinnert je uit de kerkelijke pers allicht, dat onlangs ds Leenhouts (Soest) gezegd heeft (met zijn kerkeraad), dat dè synode van 1942^—44 profetisch gestotterd heeft. Die uitspraaic zag op de bekende bindend verklaarde uitspraken, die een deel der oorzaken van de breuk van '44 ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1337 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenIk sprak reeds met U over het wonderlijk verschijnsel, dat het juist de a.r. partijleiding en de\ haar verwante pers is, die meer dan elders verliefd is geraakt op het federalistisch West Europa, of zooals men daar ook zegt: de eenwording van West Europa, waartoe dan ook ...

De Reformatie
MARNIX.
1771 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XX) We hebben ook in het kort na te gaan, hoe het na het apostolische tijdvak der nieuwtestamentische kerk met den evangelist in kerk en pers is toegegaan.a. We memoreerden reeds, dat de bewering van Prof. Sillevis Smitt, dat in den na-apostolischen t ij d ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
1676 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(V) Bij de overweging van de gedachte een Gereformeerd Maatschappelijk Verbond te vormen, waarin zoowel werkgevers als werknemers gemeenschappelijk hun plaats zouden kunnen innemen, deed zich de vraag voor, of dit ook juridisch behoorlijk te verwerkelijken zou zijn ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
1995 woorden
OP TOURNEE

OP TOURNEE

Had ik eenerzijds bewondering voor onze barrevoets gaande gezellen, anderzijds beklaagde ik hen. Wat al kansen voor infecties! En, hoe zou dat toch aanvoelen? Doet dat allemaal geen pijn? Soms toch, dicht bij de oevers van grootere stroomen, lag de grond bezaaid met bloot gespoelde keien. Op aanr ...

De Reformatie
J.P. MOERKOERT.
1404 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XII) Toen de Engel Gabriel aan Maria de geboorte van den Heiland heeft aangekondigd, heeft hij haar genoemd: e begenadigde (Luc. 1 : 28). De woorden: ij zijt gezegend onder de vrouwen, die in onze St. Vert, bij dit vers voorkomen, vinden we niet in den grondtekst. ...

De Reformatie
K. MEIMA.
936 woorden
van 2