Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

46 resultaten
Filteren
van 5
De klassieke school in de economie - pagina 1

De klassieke school in de economie - pagina 1

.3.14Je Klassieke School in de EconomieREDE gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de Economie en de Statistiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Rdoor M . P. A. DIEPENHORST.• H. A. VAN BOTTENBURO - AMSTERDAM - 1004. ...

18 November 1904
Inaugurele redes
P.A. Diepenhorst
36 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 1

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 1

De Positie van het Privaatrecht in onzen Tijd.REDE gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam,op Vrijdag den 28 October 1904, DOORMr. A N N E A N E M A .NEDERBRAGT & Co. ...

28 October 1904
Inaugurele redes
A. Anema
50 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie.REDE, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Vrijdag 23 September 1904, DOORDR. R. H . W O L T J E R .LEID ...

23 September 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
40 woorden
Het Principium Theologiae in zijne Beteekenis voor de Archaeologia Sacra - pagina 1

Het Principium Theologiae in zijne Beteekenis voor de Archaeologia Sacra - pagina 1

HET PRINCIPIUM THEOLOGIAE IN ZIJNE BETEEKENIS VOOR DE ARGHAEOLOGIA SACRA.Openbare Les gehouden den 22enSeptember 1904 aan de Vrije Universiteit te AmsterdamDOORDR. C. VANGELDEREN,Lector in het Hebreeuwsch en de Bijbelsche Archaeologie.Kal ...

22 September 1904
Inaugurele redes
C. van Gelderen
34 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

ISRAËLIET1SCHE O U D H E I D K U N D E EN ARCHAEOLOGIA SACRA.REDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Semietische Talen en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Donderdag 4 Mei 1 9 0 5 ,DOORDr. C. V A NGELDERENNEDERBRAGT ...

4 May 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
55 woorden
De wetenschappelijke beoefening der psychiatrie - pagina 1

De wetenschappelijke beoefening der psychiatrie - pagina 1

,Be Wetenschappelijke beoefening de~ Psychiatrie "t'., .REDE BIJ OE AANVAARDING VAN@@,IHET HOOGLEERAARSJlMBT AAN OE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, OEN 27EN SEPTEMBER 1907 UITGESPROKEN/9) .~@DOOR.D'r. L. B ...

27 September 1907
Inaugurele redes
L. Bouman
25 woorden
De beteekenis van het Gereformeerde beginsel voor de ambtelijke vakken - pagina 1

De beteekenis van het Gereformeerde beginsel voor de ambtelijke vakken - pagina 1

D E B E T E E K E N I S VAN H E T G E R E F O R M E E R D E BEGINSEL VOOR DE AMBTELIJKE VAKKENREDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VANHET HOOGLEERAARSAMBTIN DE THEOLOGIE A A N DE VRIJE UNIVERSITEIT T E AMSTERDAM OP VRIJDAG 6 DECEMBER 1912 DOOR RD . P. A. E. SILLEVIS SMITT ...

6 December 1912
Inaugurele redes
P. A. E. Sillevis Smitt
62 woorden
Nieuw-Testamentische exegese - pagina 1

Nieuw-Testamentische exegese - pagina 1

NIEUW-TESTAMENTISCHE EXEGESE REDE G E H O U D E N BIJ D E A A N V A A R D I N G HETH O O G L E E R A A R S A M B THEILIGE VRIJE OPGODGELEERDHEIDUNIVERSITEITVRIJDAGTEVANINDEAANDEAMSTERDAM13 D E C E M B E R ...

13 December 1912
Inaugurele redes
F.W. Grosheide
51 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen Openbare les gehouden den 12en December 1914 aan deVrije Universiteit te Amsterdam doorF. J. ]. Buytendijk, Lector in de Algemeene Biologie.J. H, Kok ~ 1915 - KampenArts ...

12 December 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
26 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 1

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 1

...

8 July 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
1 woorden
van 5