Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

29 resultaten
Filteren
van 3
Het geheim van het recht - pagina 11

Het geheim van het recht - pagina 11

Het recht geeft vrijheid. Allereerst persoonhjke vrijheid. Artikel 2 van het B.W. bepaalt: „1. Allen, die zich op het grondgebied van den staat bevinden zijn vrij, en bevoegd tot het genot der burgerUjke rechten. 2. Slavernij en alle andere persoonlijke dienstbaarheden, van welken aard of onder w ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
364 woorden
Het geheim van het recht - pagina 12

Het geheim van het recht - pagina 12

schenkt vrijheid; het recht schept verantwoordelijkheid; het recht straft. Is het mogelijk dit alles onder een noemer samen te vatten? Ik meen van wel. Het recht brengt vrede; het maakt, dat in deze wel waarlijk gebroken wereld nog iets van een harmonieus samenleven kan plaats vinden. „Werkelijke ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
377 woorden
Het geheim van het recht - pagina 13

Het geheim van het recht - pagina 13

tijden, in elk geval die van het jongste verleden, laat zien wat er van de mensheid terecht komt, als de autonome aan niemand verantwoordüig schuldige mens haar de wet stelt. De mens treedt eerst dat recht met ontzag tegemoet, dat voortkomt uit een bron, die buiten, die boven hem staat. Die bron ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
394 woorden
Het geheim van het recht - pagina 14

Het geheim van het recht - pagina 14

hij Met hun daarom Barabbas los en gaf Jezus, na Hem gegeseld te hebben, over om gekruisigd te worden."-'^ Op dat ogenblik werd het recht in Christus geheihgd. Op dat ogenblik werd ook voor het recht waar: „Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan den boezem des Vaders is, die ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
354 woorden
Het geheim van het recht - pagina 15

Het geheim van het recht - pagina 15

discussie voortdurend aan de orde wordt gesteld. Twee schrijvers wil ik noemen de Fransman Jacques EUul, hoogleraar te Bordeaux, die in 1960 aan onze universiteit gastcolleges gaf, en de Zwitser Emil Brunner, eertijds hoogleraar in de dogmatiek te Zurich. Brunner heeft zich over het vraagstuk uit ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
432 woorden
Het geheim van het recht - pagina 16

Het geheim van het recht - pagina 16

aardse rechtsvinding poneert, zegt daarvan: „Hinter dem Suum cuique steht als die Ur-ordnung, die festsetzt, was einem jeden zukommt, der Wille des Schöpfers, die Schöpfungsordnung." ^^ En Ellul zegt, dat in het Verbond, dat God in de Verlossing met de mens gesloten heeft, aan de mensheid zekere ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
363 woorden
Het geheim van het recht - pagina 17

Het geheim van het recht - pagina 17

Degene, die een rechtsregeling ontwerpt, moet over een groot aantal eigenschappen beschikken: grondige kennis van de feiten, grondige kennis van de taal, waarin de regeling zal moeten worden vervat, het vermogen zich beknopt en duidehjk uit te drukken, fantasie, grondige afkeer van perfectionisme ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
392 woorden
Het geheim van het recht - pagina 18

Het geheim van het recht - pagina 18

keurig enkele noemende, vsdjs ik op het pacta sunt servanda, de gebondenheid aan een gesloten overeenkomst, de bescherming van de goede trouw van derden, de nietigheid van hetgeen door bedrog tot stand kwam, de bescherming tegen willekeurige gevangenneming, het hoor en wederhoor in het burgerhjke ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
417 woorden
Het geheim van het recht - pagina 19

Het geheim van het recht - pagina 19

worden mij telkens weer verrassende vergezichten geopend en verrassende wegen gewezen, ook voor de rechtsvinding. Wanneer ik, mij voor dit ogenblik beperkende tot het boek Deuteronomium, daarin lees, dat er drie vrijsteden zullen zijn, maar dat dit aantal uitgebreid zal moeten worden, naar mate h ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
358 woorden
Het geheim van het recht - pagina 20

Het geheim van het recht - pagina 20

Gods aangezicht" en dus geen enkel oordeel uitsprekende over de gezindheid van mensen, meen ik, dat hier tevens iets verklaard wordt van de „commune mesure", die gelovigen en niet-gelovigen bij de rechtsvinding verbindt. Er is een natuurrecht d.w.z. er zijn fundamentele rechtsbeginselen, die hun ...

22 oktober 1962
Rectorale redes
W.F. de Gaay Fortman
458 woorden
van 3