Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 11

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 11

7 Nemen wij nu een geval, waarin synthetische be- a- hei Gcieksche schouwing voor de uitzondering, die den regel al weigerend °"^'P'9 meervoud steunt, iets beters in de plaats gaf. In het Grieksch hebben meervouden van naamwoorden meervouden van werkwoorden bij zich, met uitzondering van het onzi ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
310 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 12

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 12

8 een meervoud geworden. Nu staat de vraag open: zijn er andere gevallen, waarin het een het ander werd; zijn die gevallen misschien de oplossing der oneenstemmigheid tusschen regel en uitzondering van geval tot geval ? Voorbeelden van zulke overgangen zijn met name bij de rededeelen van tweeden ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
322 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 13

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 13

9 begripsvorming, kan niet enkel een bijdrage tot de logica zijn, zij dient uitteraard ook de taalwetenschap en behoort tot geen van die beide gebieden alleen. Het Grieksch heeft aan zijn werkwoord een welgeleed c- de Gneksche systeem van vormen gegeven. Naast persoon en wijs worden ^(/"•sasperfe ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
302 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 14

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 14

10 ook, in dat afleiden zelf. In deze onbedoelde argeloosheid blijft niet ligt bevangen wie met een taal te doen heeft, welke niet de zijne is. W e l kan men steeds volhouden, dat de vorm, dien wij uit den regel afleiden en toch nergens aantreffen, er had kunnen wezen, er misschien buiten ons wet ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
318 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 15

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 15

11 blijven vi^erkwoorden, al zijn zij niet, zooals zij volgens den regel moesten zijn. Dat elk anders kunnen of hebben kunnen of moeten zijn onbepaaldheid van het betreffende is en daarom onbevredigend voor ons kennen, hoeft in bovengenoemde redeneering niet te worden beseft. Er is een tevredenhe ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
309 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 16

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 16

12 beider oneenstemmigheid lag, aan het licht. De geleding in tijdsvormen blijkt geen toevoeging aan den werkwoordsstam, onafhankelijk van wat die stam is; zij is een eigenschap, die afhangt van wat ieder werkwoord aan tijdsaspecten uit zichzelf meebrengt; al wat werkwoord is, heeft dan ook niet ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
315 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 17

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 17

13 o-stammen veelal begonnen zijn als aoristi, kunnen dan werkwoorden niet evenzeer als gebiedende wijs, als deelwoord, als optativus zijn ontsproten ? En wat beteekent het voor den imperatief, het deelwoord, den optatief, dat het met die werkwoorden zoo is toegegaan ? Vanuit deze vraagstelling h ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
316 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 18

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 18

14 De synthese en haar W a t is nu de methodische kern dezer vraagstellingen ? onbepaalde vorm. Vooreerst dit, dat het begrip soms te onbepaald is voor zijn gevallen en daardoor dreigt los van hen te komen staan. Nemen we b.v. aan, dat de tijdsvorm futurum bij zijn ontstaan in de taal reeds dat w ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
327 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 19

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 19

15 Ziehier de abstracte formuleering van het beginsel, waarop deze overwegingen mij schijnen te rusten : taalkundige begrippen zijn niet anders dan hun gevallen, voorzoover deze, behalve meerderlei, ook één zijn. Daar in de taal geen geval alleen geval is van zijn begrip, verandert met ieder nieu ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
292 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 20

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 20

16 bruikt, terstond echter, als men die gevallen van gebruik vasthoudt, te samen stelt en met elkaar vergelijkt. W a t achtereenvolgens voor mijzelf en gelijktijdig voor mij en anderen de aanwijzende voornaamwoorden beteekenen, varieert zoo onbegrensd, dat, als wij uit dat gebruik eerst moesten o ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
326 woorden
van 5