GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

V. Het zou alzoo geen geringe verbetering inhouden, indien de rapporten over de rapporten, welke bij de Synode zijn ingediend, van de onderstelling uitgingen, dat de inhoud van deze laatste bij de Synodeleden voldoende bekend is, zich van herbaling onthielden, voor ...

De Reformatie
HEPP
2257 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

IV. Reeds wezen we door oaze beschouwingen over de Acta aan, in welke richting verbetering van de werkwijze onzer Synodes allereerst is te zoeken.In de wijze yan rapporteeren zit veel omslachtigs. 'Daarbij hebben we niet op het oog de groote rapporten ...

De Reformatie
HEPP.
2328 woorden
Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

discretie-ge­ De „loepassing" op de dachte. Wijn en zakken.Gingen we den vorigen keer kort na, welke „toepassing" de N. S. B. op de continuïteitsgedachle maakte, thans moet hetzelfde geschieden met betrekking tot de „discretie", die men naast de continuïteit als den anderen verschijningsvo ...

De Reformatie
K. S.
2404 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

1. Vo'Or eenige weken, maakten wij er melding vaa, dat het Rapport inzake het Leerboek voor de catechisatieii verschenen is.Wij deeldea reeds het eea en ander uit den aanvang van liet Rapport mee.Zooals men weet was aan Deputaten opgedragen twen leerb ...

De Reformatie
HEPP
2510 woorden
Persoonlijke indruk.

Persoonlijke indruk.

Opnieuw is een antwoord ingekomen van de deputaten der Generale Synode van de synodocratische kerken" aan de deputaten, destijds door onze synode benoemd. Ik vertrouw, dat dit stuk wel op waardige wijze door onze deputaten beantwoord zal worden. Dit mag m.i. niet verhinderen, dat ook persoonlijke ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
2532 woorden
„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

Een dezer dagen las ik in den „Cherubinischer Wandersmann" van Angelus Silesius (pseudoniem voor Johann Scheffler). Deze auteur, die ook bekend is door zijn „Heilige Seelenlust", of: „geestelijke herderliedekens van de op haar Jezus verliefde Psyche", publiceerde omstreeks 1657. Hij is bekend om ...

De Reformatie
K. S.
2534 woorden
Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VII.)

Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VII.)

Afzonderlijke vermelding en bespreking verdient m.i. de meening, die dr Ubbink verdedigt met betrekking tot het getuigenis des Heiligen Geestes.Men weet, wat in dezen onze be1ijdenis zegt. Zij immers spreekt in artikel 5 uit, dat wij „alle deze boeken" (de in artikel 4 opgesomde 66 kanonie ...

De Reformatie
K. S.
2555 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

VIII (Slot). Thans willen wij in het kort saamvatten wat wij ter verbetering van de werkwijze onzer Synodes in de voorafgaande artikelen hebben voorgesteld.1. Wanneer een Synode met een eenigszins rijk voorzien agendum samen komt, geve zij in de eerste dagen ...

De Reformatie
HEPP
2572 woorden
VAN „OORZAKEN EN REDENEN", II.

VAN „OORZAKEN EN REDENEN", II.

8. Maakte een en ander de samenwerking reeds uitermate moeilijk, nog grooter werd ons bezwaar tegen den gang vaa zaken toen de Commissie welbewust weigerde de dezerzijds begeerde opklaring van de situatie alsmede de vraag, of niet de volgende brochures (reeds aangekondigd) de samenwerking nog mee ...

De Reformatie
w. g. K. SCHILDER.
w. g. SCHILDER.
K. S.
2703 woorden
Een Woord van twee friesche Predikanten.

Een Woord van twee friesche Predikanten.

Bij aankomst, verleden, week (ik schrgf 1 Dec.) vond ik in het nummer van 29 Nov. het artikel van ds J. Hettinga, op bl. 73/4.Zooeven, waarschijnlijk te laat voor het e.v. nummer, ontving ik van de post een contra-artikel van twee der Priesche predikanten, dr J. Schelhaas Hzn. te Tzummarum ...

De Reformatie
2705 woorden
van 7