GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1887-02-20
De Heraut
Correspondentie.

Correspondentie.

Plaatsgebrek is oorzaak dat een aantal ingezonden srukken, enz. alsnog moeten worden uitgesteld. ...

De Heraut
13 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bevallen van een welgeschapen ZOON LUDWINA CATHARINA BREMS, geiefde Echtgenoote van SJOERD ZIJLSTRA.Oosterbieruni, 13 Febr. 1887. (98) ^^^^^ Eenige kennisgeving. ...

De Heraut
17 woorden
Familieberichten

Familieberichten

TT eden verblijdde de Heere ons door de •'--'-geboorte van een welgeschapen Zööil''. J. WOLTJER. M. WOLTJER-JANSSONIUS.Amsterdam., 16 Febr. 1887. ...

De Heraut
20 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Doorde goedheid onzes Gods bevallen vaneen welgeschapen ZOON APTE TJALMA zeer geliefde Echtgenoote van ANNA VAN RIJS.Hemelum., 16 Febr. 1887. Algemeene kennisgeving. ...

De Heraut
21 woorden
J. A. WORM SER

J. A. WORM SER

De Boekhandel vanHÖVEKER & ZOON, en het Fantoor van den UitgeverJ. A. WORM SERorden in de tweede helft van Februari 1887verplaatst naar. dedteMimt oirep Ö8 Warmoesir. 1.186TE AffSTERDAI». ...

De Heraut
27 woorden
Kerkelijk Handboekje.

Kerkelijk Handboekje.

Bij ZALSMAN te Kampen, verschijnt: Kerkelijk Handboekje.Bevattende de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, alsmede de Post-Acta der Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden.Prijs ƒ 13ö. ...

De Heraut
32 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij J. A. WORJISER, te Amsterdam, verscheen : M{ de GKHI eale T3B Qristis \M\% m im M\Vm üflivöfsiïeli? DOORÏT. A DB GAAY FORTMa.1.Prjjs ƒ0.10; 25 ex. ƒ 2.— ; 100 ei. / 7.—.t a z i t f s hd V ...

De Heraut
40 woorden
J. RADIUS,

J. RADIUS,

ilidZijayaiAifler.Ofpb, . J. RADIUS, üelzersgrachi 3 ^5 AmsterdamSteeds voorhanden eene groote keuze Amerikaansche en andere Orgels, uit verschillende Fabrieken, tegen de laagst mogelijke prijzen, van ƒ 65.— af. Zoo noodig tegen gemakkelijke betaling, of te huur van ƒ 3.— af ...

De Heraut
42 woorden
DE JEZUITEN.

DE JEZUITEN.

Heden verschijnt bij den Uitgever A. H.TEN BOKKEL HUININK, te Utrecht: Th. GRIE8I^'GER, DE JEZOÏTEN.Volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheden, van de stichting der Orde tot op heden.2 de Druk, compleet in 12 afleveringen, (ieder 3 a 4 vel d ...

De Heraut
51 woorden
Gij zijt van Ohristus.

Gij zijt van Ohristus.

Gij zijt van Ohristus.LEERREDE naar 1 Corintlie 3:33a.Na afwerping van het juk der Synodale Organisatie, gehouden in de Hervormde Gemeente te Hijlaard, den 23sten Januari 1887, doorJ. €. 8IKKEL, Dienaar des Woords.Prijs 15 Cents.Bij de meeste Boekhandelar ...

De Heraut
52 woorden
van 4