GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1887-02-20
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

Bevallen van een welgeschapen ZOON LUDWINA CATHARINA BREMS, geiefde Echtgenoote van SJOERD ZIJLSTRA.Oosterbieruni, 13 Febr. 1887. (98) ^^^^^ Eenige kennisgeving. ...

De Heraut
17 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij J. A. WORJISER, te Amsterdam, verscheen : M{ de GKHI eale T3B Qristis \M\% m im M\Vm üflivöfsiïeli? DOORÏT. A DB GAAY FORTMa.1.Prjjs ƒ0.10; 25 ex. ƒ 2.— ; 100 ei. / 7.—.t a z i t f s hd V ...

De Heraut
40 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Steeds helderder li'ht gaat op over de innerlijke tegenspraak van een kerkgenootschap, dat met een artikel XI in haar hoofdstatuut, een Moderne tot Groot-Hiërarch in haar Synode plaatst, en inmiddels de Gereformeerden uitwerpt.Zoo zegt nu weer de Herv in antwoord op bedenkingen van den hee ...

De Heraut
KUYPER.
381 woorden
J. RADIUS,

J. RADIUS,

ilidZijayaiAifler.Ofpb, . J. RADIUS, üelzersgrachi 3 ^5 AmsterdamSteeds voorhanden eene groote keuze Amerikaansche en andere Orgels, uit verschillende Fabrieken, tegen de laagst mogelijke prijzen, van ƒ 65.— af. Zoo noodig tegen gemakkelijke betaling, of te huur van ƒ 3.— af ...

De Heraut
42 woorden
Godsdienstige Blaadjes.

Godsdienstige Blaadjes.

Aan de Inteekenaren zijn verzonden de eerste Nos. derGodsdienstige Blaadjes.van den Jaargang; 1887.No. 193. Goed uit kwaad. » 194. Zijns broeders hoeder. » 195. Moeders. » 196. De beste geneesheer.Ter Perse: » 197. Niet verstooten. » 198. De toovenaar en het Eva ...

De Heraut
74 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij H. TEN HOVE, Boekh. Predikheerenstraat 417, te Utrecht, is voorhanden: G. Voetius, De uitnemendheid van de leer derGereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heiligheid, in tegenoverstellingvan de troostelooze en krachtclooze leer der Remomstranten Amsterdam 1833. • f i-^S K. An ...

De Heraut
78 woorden
Uit de ontkomene Kerken.

Uit de ontkomene Kerken.

WoNS. Vrijdag n dezer 's morgens 10 uur waren de Class. Heeren Goddefroij en Adama teWons en stapten af aan de herberg. Ouderling Politiek, de Consulent Dr.^'Lambers en een met den Consulent mede gekomen heer, waren reeds aanwezig. De gewone vergaderzaal was gesloten. De herbergier werd gezonden ...

De Heraut
641 woorden
Kerkelijk Handboekje.

Kerkelijk Handboekje.

Bij ZALSMAN te Kampen, verschijnt: Kerkelijk Handboekje.Bevattende de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, alsmede de Post-Acta der Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden.Prijs ƒ 13ö. ...

De Heraut
32 woorden
Kerkelijke Berichten.

Kerkelijke Berichten.

BeroepeH. NED. HERV. KERK. Bredevoort, F. B. Nusselder te Kooten. Baambrugge, J. J de Kat Angelino te Varik (cl. Zalt-Bommel)Nijega en Elahuizen, J. Rijnenberg te Temaard. Koudum, J. Rijnenberg te Temaard. Opende (prov. Groningen), W. K. P. Goeree te ...

De Heraut
166 woorden
De Dordtsche Kerkenorde

De Dordtsche Kerkenorde

Bij G. F. CALLENBACH, te Nijkerk, verscheen : h Dord'sclii K^ri[e]ifirileTWEEDE VERMEERDERDE DRUK, ( met verklaring van de vreemde woorden en en enkele bepalingen uit de Post-Acta.Uitgegeven door en met een voorrede van Dr. W. VAN DEN BERGH en G. H. VAN KASTEEL, Bedienaren de ...

De Heraut
308 woorden
van 4