GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1887-02-20
De Heraut
„Dieb zich onttrekken ten verderve.”

„Dieb zich onttrekken ten verderve.”

Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die gelooven tot behouding der ziel. Hebr. 10: 39. Er is tweeërlei in eens Christens leven. Oogenblikken zijn er dat het in zijn ziel is: een naar Jezus toegaan! En dan weer oogenbl ...

De Heraut
KUYPER.
1112 woorden
Jets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Jets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XVII. ANTWOORD VAN Ds. STROOBANT. Bij ketters ontwaart men meestal karakterloosheid. Daaruit moet men hun draaien en wenden naar de tijdsgelegenheid verklaren. Het is moeielijk vat op hen te krijgen, omdat zij hun gevoelens kleeden m ...

De Heraut
LEENERT SCHIJFTEN.
CORN. LEERSEN.
WILLEM ABRAHAMSEN.
DE GAAY FORTMAN.
KUYPER.
1084 woorden
De gang van zaken loopt nu wel,

De gang van zaken loopt nu wel,

De gang van zaken loopt nu wel, en algemeen begint men nu te begfijpen, hoe het aangevangen proces moet doorwerken. Waar nog geen Vrij Beheer is, voert men dit van lieverlee in.Waar men Vrij Beheer heeft, maar door schuldige inschikkelijkheid nog vriendjes der Hiërarchie in een college van ...

De Heraut
237 woorden
Van des menschen verlossing.

Van des menschen verlossing.

ZEVENDE ZONDAGSAFDEELING II. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u; het is Gods gave. Ef. 2: 8. Vooral op de vraag: waarin het ware, zaligmakende geloot bestaat, b ...

De Heraut
2786 woorden
Ook deze week ging de losmaking

Ook deze week ging de losmaking

Ook deze week ging de losmaking van de Synodale Hiërarchie geleidelijk voort. Ditmaal waren het de kerken van Garijp, Leiniuiden, Wons, Dieren, Zuidland, Bennekom en Hendrik-Idoambacht die het juk afwierpen, en hiervoor niet terugdeinsden, ook al deden zich plaatselijk nog al moeilijkheden voor. ...

De Heraut
215 woorden
Diegbedroevend is het gebeurde te Rotterdam.

Diegbedroevend is het gebeurde te Rotterdam.

Diegbedroevend is het gebeurde te Rotterdam.Uit Maassluis kwam derwaarts Ds. Malcomesius. Hij wierd er heen geroepen en kwam er, toen hij wist hoever men reeds in den strijd was ingewikkeld. Hij kwam er als mede-redacteur van de Hoop. Als de intieme medegenoot der strijdende broederen. Nad ...

De Heraut
163 woorden
Gisteren viel de eerste beslissing

Gisteren viel de eerste beslissing

Amsterdam, 18 Februari.Gisteren viel de eerste beslissing van den rechter in de reeks van gedingen, die als nasleep van het Amsterdamsche Conflict in behandeling bleven.Deze beslissing gold den eisch, ingesteld door het Classicaal Bestuur van Amsterdam tegen Dr. F. L. Rutgers c.s., ...

De Heraut
186 woorden
In Nederhorst-den-Berg staat

In Nederhorst-den-Berg staat

Ergerlijk!In Nederhorst-den-Berg staat een Synodaal predikant, die op en top Classicaal is, en is President-kerkvoogd de heer C. van Emmerick, die in de Hiërarchie weinig heil ziet.Om nu van dezen lastigen tegenstander ontslagen te worden, heeft deze Dienaar van Christus goed kunnen ...

De Heraut
368 woorden
„Schorsing en afzetting,

„Schorsing en afzetting,

„Schorsing en afzetting, Hoop, kloek en bondig. zoo vraagt deDoor wie? Door Kerkbesturen, samengesteld uit Modernen en Groningers, verloochenaars van den Christus naar de Schriften, én Eihi-%chen of ook nog wel zich noemende Gereformeerden.Van wie? Van predikanten, oud ...

De Heraut
268 woorden
De plank in het moeras.

De plank in het moeras.

De plank in het moeras. — „Was men in eene moeras geraakt, steeds dieper en dieper zonk men ; reeds werd de doodsklok geluid. Doch daar komen eenige mannen opdagen, die nog een pad in dit moeras aanwijzen: een pad tot nu toe verborgen! De bestaande Synodale organisatie, zeggen zij, is het, die u ...

De Heraut
{Pr. Noordbr.)
418 woorden
van 4