GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
1887-06-19
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Synodale Genootschapskerken. DRIETAL : Te Gouda: D. Beeckman, te Breda; M. F. van Lennep te Hoenderlo, en A. D. ter Haar Romenij te Dedenisvaart.BEROEPEN. Scheveningen, C. B. Oorthuijs te Katwijk aan Zee. — Willemsoord, A. Gelderman te den Burg op Texel. — N ...

19 juni 1887
De Heraut
230 woorden
Het gebeurde te Driebergen

Het gebeurde te Driebergen

Het gebeurde te Driebergen eischt nadere publicatie, om de bijzondere mate van Hierarchischen overmoed, die hierbij aan het licht trad.De schorsingsbul luidde aldus: Het Klassikaal Bestuur van Wijk, buitengewoon vergaderd te Wijk bij Duurstede den i Juni 1887, handelende naar ...

19 juni 1887
De Heraut
851 woorden
In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour. was een aanval op Dr. Kuyper uit de Nieuwe Sprokkelaar overgenomen, die strekken moest om zijn inconsequentie ten toon te stellen, daar hij nu gunstiger, eertijds zeer ongunstig over Datheens Psalmen oordeelde.Hierop is bij ingezonden stuk in de iS? ^/^. Cour. door den aa ...

19 juni 1887
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
1029 woorden
Voor vijftig jaren

Voor vijftig jaren

Voor vijftig jaren ging er in ons goede land een 'tio'caiv.& & '& -Encycliek uit, met omtrent vierhonderd namen er onder, om den goê-liên toch te betoogen, dat onze Synodale Organisatie o, zoo onschuldig, zoo gansch heilig en zoo goed was.Daarom waarschuwde deze Encycliek toent ...

19 juni 1887
De Heraut
424 woorden
Daar het oud-Flakkeesch,

Daar het oud-Flakkeesch,

Daar het oud-Flakkeesch, in zijn barbaarsche toenmal^^^pelling, niet voor ieder terstond verstaanbaar is, geven we ons de moeite, den Credentie-bxl^i, dien we een vorig maal opnamen, nogmaals en nu in ons huidig Nederlandsch overgezet, af te drukken.Hij is het waard.Zoo luidt hij da ...

19 juni 1887
De Heraut
1184 woorden
EEN EVANGELIST,

EEN EVANGELIST,

EEM EVANGELIST, 34 jaar, gehuwd, zonder kinderen, geëxamineerd, bij de Classis en de Confessioneele Vereeniging thans werkzaam, wenscht verplaatsing om een doleerende kerk te dienen. Aanbevelingen van doleerende predikanten worden gaarne verstrekt. Brieven franco, lett. B. B., aan het Bure ...

19 juni 1887
De Heraut
43 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Een Pranschman onzen kerkelijken strijd. overEen Franschman, denkelijk een predikant, die in Nederland gecollecteerd schijnt te hebben, en uit dien hoofde het meest in aanraking kwam met Ethische kringen, schrijft omtrent onze toestanden het volgende: »Indien men in Frank ...

19 juni 1887
De Heraut
WINCKEL.
979 woorden
„Eer ik het wist!”

„Eer ik het wist!”

Eer ik het wist, zette mij mijne ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. (Hoogl. 6 : 12). Er ligt zulk een diep mysterie in het ongemerkte, onbewuste, ongewetene van bijna de machtigste gebeurtenissen, die ons leven en onze toekomst beheerschen.Van schie ...

19 juni 1887
De Heraut
KUYPER.
1300 woorden
In een grensblaadje genaamd

In een grensblaadje genaamd

In een grensblaadje genaamd de Grensbode no. 107, schreef Ds. H. Beuker: »De latere gedragslijn van onze doleerende broederen, vooral van Dr. K. jegens onze kerk, maakt de verhouding tusschen hen en ons niet gunstiger. Dr. K. is een man die veel goeden ook veel kwaad kan stichten. Gij moet ...

19 juni 1887
De Heraut
KUYPER.
643 woorden
TE KOOP

TE KOOP

aan den meestbiedende: de vier laatste jaargangen van De Heraut, ingen.; alle de werkenvan FLAVIUS JOSEPHUS, met konstplaatjes vanJ. en K. Luiken, 1736, 5 halflrn. bnd.; C. M. V. D. KEMP, »Maurits van Nassau", 2halflrn. bnd.; PRIESTLEY, «Verbasteringen van het Christendom", 2 deelen ...

19 juni 1887
De Heraut
49 woorden
van 3