GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1888-01-15
De Heraut
SCHOTSCHE ZENDINGSKERK.

SCHOTSCHE ZENDINGSKERK.

Zondagmorgen, 10 uur, A. VAN OS.Zondagavond, 6 uur, F. W. A. KORFF.Woensdagavond, 8 uur. Vergadering m«t de Proselieten. ...

De Heraut
18 woorden
ZUR ABWEHR.

ZUR ABWEHR.

Heden komt van de pers: Etliche Bemerkungen gegenProfessor Dr. A. EÜTFEBSEinleitung zu seiner Schrift: „Die IncarBation des Wortes", VONDr. EDUARD BÖHL, o. ö. Professor der Theologie in Wien..Prijs 65 Cents. SCHËFFER & Co., Amster ...

De Heraut
37 woorden
Lijdens- en Feeststoffen

Lijdens- en Feeststoffen

Wie goede. Gereformeerde leerredenen wenscht te onderzoeken, bestellevan A. P. A. DU CLOUX, 2de uitgaaf.13 Lijdensstoffen, i gulden; 13 FeeststoffenI gulden, franco verzending. De eerste uitgaaf kostte / 1.80. Verkrijgbaar bij R. BOERMA, Groote Appelstraat, Groningen.E ...

De Heraut
51 woorden
Van den heer

Van den heer

Van den heer secretaris der Nederlandsche afdeeling van de Evangelische Alliantie ontvingen we deze week een uitvoerig ingezonden stuk, houdende mededeelingen uit Engeland over de door ons ingebrachte erief.Voor dit stuk is deze week geen plaats. Een volgend maal hopen we het op te nemen e ...

De Heraut
KUYPKR.
54 woorden
Dienstneming voor Oost-lndië.

Dienstneming voor Oost-lndië.

Nederlanders ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van ZES jaar een handgeld vanDrie Honderd Crulden.Aanbrengpremie TIEN GULDEN.MILICIENS in werkelijken dienst of met groot verlof kannen voor den tijd van TWfiE jaar gedetacheerd worden naar OOST-INBI€ ...

De Heraut
75 woorden
AMSTERDAMSCH ZONDAGSBLAD

AMSTERDAMSCH ZONDAGSBLAD

verschijntwekelijks bij SCHEFFER & Co., Amsterdam, Noorderstraat 14.nummers worden op franco aanvrage tfratis toegezonden.Abonnementsprijs per halfjaarƒ 1.35.Franco per post.» 1.50.De drie eersteNo. I bevat: Inleidend woord der Redactie, ...

De Heraut
88 woorden
LEESBOEK

LEESBOEK

Bij den Uitgever J. J. WIARDA, te Sneek is van de pers gekomen: OVER DEGereforieëe Ge'ooMeer.Zestiende stuk.Heilsorde. Beillgmaking.DOORH. E. GRiLVEHEIJËR.Prijs ƒ 0.90.Van dit werk, door de Christelijke pers zoo gunstig beoordeeld en aanbevo ...

De Heraut
176 woorden
„zij zoeken allen het hunne!”

„zij zoeken allen het hunne!”

Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. Fil. 2:21.De verwoesting, die de zonde aanricht tot in het hart en in 't middelpunt van Jezus' kerk, is o, zoo ontzettend. Zoo droef is. wat de heilige apostelen er u van verhalen.Ge zoudt zoo meenen, in dien eerst ...

De Heraut
187 woorden
Wat deze week

Wat deze week

Amsterdam, , 13 Januari.Wat deze week te Hardenberg voorviel, kenteekent tegelijk onzen kerkdijken en burgerlijken toestand.De kerkeraad van Hardenberg neemt onder leiding van den predikant Dr. Schot het besluit, om dekerkenordeningvan 1619 vigeer voor de kerk dier plaats van kracht ...

De Heraut
291 woorden
Het Noorden verzoekt

Het Noorden verzoekt

Het Noorden verzoekt ons op te merken, dat zijn redactie de sanctioneering van den Doop der ketters niet zoozeer in de latere belijdenis der gedoopten, maar meer, of zelfs eeniglijk, in de latere goed-verklaring der kerk had gezocht.Gaarne maken we hier onze lezers attent op, al wordt de s ...

De Heraut
416 woorden
van 3