GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1888-01-15
De Heraut
Waar echter achttien

Waar echter achttien

Waar echter achttien eeuwen lang de Christelijke conscientie in alle oorden der wereld" er tegen geprotesteerd heett, om tot zulk een herdoop over té gaan, staan we hier voor een zoo machtig kerkelijk historisch feit, dat we niet mogen rusten, eer we het zuivere pad gevonden hebben.Ons mag ...

De Heraut
596 woorden
Van den heer

Van den heer

Van den heer secretaris der Nederlandsche afdeeling van de Evangelische Alliantie ontvingen we deze week een uitvoerig ingezonden stuk, houdende mededeelingen uit Engeland over de door ons ingebrachte erief.Voor dit stuk is deze week geen plaats. Een volgend maal hopen we het op te nemen e ...

De Heraut
KUYPKR.
54 woorden
Het Noorden verzoekt

Het Noorden verzoekt

Het Noorden verzoekt ons op te merken, dat zijn redactie de sanctioneering van den Doop der ketters niet zoozeer in de latere belijdenis der gedoopten, maar meer, of zelfs eeniglijk, in de latere goed-verklaring der kerk had gezocht.Gaarne maken we hier onze lezers attent op, al wordt de s ...

De Heraut
416 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

»Hel is den menschen gezet, eenmaal te sterven." Em wanneer die ure zal zijn aangebroken voor iemand onzer, is ook voor hem of voor haar de mogelijkheid voorbij, om den Heere hier op aarde te dienen en zelf mede te arbeiden aan de komst van zijn Rijk: want »wie zal den Heere loven in het graf? " ...

De Heraut
816 woorden
AMSTERDAMSCH ZONDAGSBLAD

AMSTERDAMSCH ZONDAGSBLAD

verschijntwekelijks bij SCHEFFER & Co., Amsterdam, Noorderstraat 14.nummers worden op franco aanvrage tfratis toegezonden.Abonnementsprijs per halfjaarƒ 1.35.Franco per post.» 1.50.De drie eersteNo. I bevat: Inleidend woord der Redactie, ...

De Heraut
88 woorden
Lijdens- en Feeststoffen

Lijdens- en Feeststoffen

Wie goede. Gereformeerde leerredenen wenscht te onderzoeken, bestellevan A. P. A. DU CLOUX, 2de uitgaaf.13 Lijdensstoffen, i gulden; 13 FeeststoffenI gulden, franco verzending. De eerste uitgaaf kostte / 1.80. Verkrijgbaar bij R. BOERMA, Groote Appelstraat, Groningen.E ...

De Heraut
51 woorden
Officieele Berichten uit de Ned geref. Kerken.

Officieele Berichten uit de Ned geref. Kerken.

Diaconaal convent. Het diaconaal convent zal, zoo de Heere wil, gehouden worden op Donderdagavond 2 en Vrijdag 3 Februari 1888, te Utrecht, inliet «Gebouw voor kunsten en wetenschappen." Woensdag i Februari tevoren, des avonds te half acht uur. GODSDIENSTOEFENING i ...

De Heraut
W
VAN rDEN BERGH
N. A. DrE GAAY FORTMAN
H. HOEKSTRA
F. T. POSTMA
J LANGHOUT
476 woorden
SCHOTSCHE ZENDINGSKERK.

SCHOTSCHE ZENDINGSKERK.

Zondagmorgen, 10 uur, A. VAN OS.Zondagavond, 6 uur, F. W. A. KORFF.Woensdagavond, 8 uur. Vergadering m«t de Proselieten. ...

De Heraut
18 woorden
Dienstneming voor Oost-lndië.

Dienstneming voor Oost-lndië.

Nederlanders ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van ZES jaar een handgeld vanDrie Honderd Crulden.Aanbrengpremie TIEN GULDEN.MILICIENS in werkelijken dienst of met groot verlof kannen voor den tijd van TWfiE jaar gedetacheerd worden naar OOST-INBI€ ...

De Heraut
75 woorden
LEESBOEK

LEESBOEK

Bij den Uitgever J. J. WIARDA, te Sneek is van de pers gekomen: OVER DEGereforieëe Ge'ooMeer.Zestiende stuk.Heilsorde. Beillgmaking.DOORH. E. GRiLVEHEIJËR.Prijs ƒ 0.90.Van dit werk, door de Christelijke pers zoo gunstig beoordeeld en aanbevo ...

De Heraut
176 woorden
van 3