GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1890-10-12
P. VAN EIJK,

P. VAN EIJK,

TTBM.AJOHANHEiS KBAMEB. & Co., Bam 15-1? , AinstaFdam.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden h DEPOSITO met rentevergoeding van 3 pCt. Bedrage ...

De Heraut
46 woorden
JOH DE LIEFDE.

JOH DE LIEFDE.

^ y Bij den Uitgever en bij alle soliede boekhandelaren is de inteeke- " ning opengesteld op de boeiende Christelijke Scheurkalenders »De Waarheidsvrif lid" en »net Mosterdzaadje."Bij den Kalender »De Waarlieidsvrieiid" behoort een Oleographieplaat, voorstellende: > ^Het Ontzet van Leid ...

De Heraut
128 woorden
Zending.

Zending.

Uit oude dagen. I. »De waarheid klinkt soms niet waarschijnlijk" zegt de dichter, en aan deze zeer juiste uitspraak wordt men in de geschiedenis der Zending elk oogenblik herinnerd.Er zijn er b. v. nog altijd velen, die meenen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
872 woorden
N. A. DE GAAY FORTMAN,

N. A. DE GAAY FORTMAN,

.....Ter gelegenheid van het Tweede Lustrum der Vrije universiteit, 20 October a. s., verschijnt, D. V., bij A. FERKHOÏJT, Amsterdam: W iCHmSTUOBl SP M erf iet f eteBSDOORUi. A. DE CtAAY FORTMATV, Predikant te Amsterdam. ...

De Heraut
54 woorden
Familieberichten

Familieberichten

33VERGADERING op Maandag 13 Oct. e. k. des namiddags ten één ure, in de Oosterkerk, te Utrecht. Diaconieën van Geref. Kerken en verdere belangstellenden, worden dringend uitgenoodigd, deze vergadering bij te wonen.33Ds.J. C. VAN SCHELVEN, Voorzitter. F. KORTLANG J.Ez , Secret ...

De Heraut
43 woorden
MEYJES & HOWELER,

MEYJES & HOWELER,

Wolvenstraat 31.'sDeze Brandkasten zijn in gebraik l> ij de Firma FRIEBRICH ERUFP, Staalfabriekanten te Essclien; worden gesloten met 3 en meerdere verscliillende sleutels en hebben door ondervinding' bewezen aan alle eischen te voldoen.deïll. Fffijsooiaffaiiten irertoijg^ ...

De Heraut
43 woorden
Proceskosten.

Proceskosten.

Sedert de opgave in Juli in dank ontvangen : kerk Bodegraven ƒ 10.80; kerk 's-Hage ƒ 100.16; kerk Waarder ƒ 18.85; kerk Loosduinen ƒl1.8ï'; kerk Sloterdijk ƒ S.111/2; kerkBuiksloot ƒ 3.77; kerk Vreeswijk ƒ 4 391/2; kerk Beverwijk ƒ3.641/2) kerk Naaldwijk ƒ80.—; kerk Broek op Langendijk ƒ 7.50; ke ...

De Heraut
266 woorden
familieberichten

familieberichten

De 3de aflevering vanonder redactie van de ProfessorenKuyper, Bavinck en Eutgers, is den 6denOctober verzonden. Be-, stellingen worden aangenomen bij eiken boekhandelaar en aan het kantoor der Flakkeesche Boekdrukkerij te Middelharnis. Men leze de beoordeeling i ...

De Heraut
42 woorden
G. A. goldschmeding.

G. A. goldschmeding.

...

De Heraut
0 woorden
Dr A. KUYPER.

Dr A. KUYPER.

Heden verscheen bij GEBR. HUGE, te Rotterdam ; Zions roem en sterkte ofte verklaring van de zeven en dertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis, door A. Rotterdam.Opnieuw uitgegeven en bij ons Christelijk publiek ingeleid, doorDr. A. KÜYPEH, , Compleet 2 deel ...

De Heraut
48 woorden
van 4