GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1890-10-12
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Ned. Geret. Sierken. DEIETALLEN: Schiedam, D.M.Boonsfra te Zwolle, G. van Goor J.Lz. te Bunschoten en G. J. van Limburgh te Thamen aan den Amstel. Vrijhoeven-Kapelle en Sprang, de oefenaars J. f. Timmers te Dordrecht, > l. van der Blom te Wageningen en A. Pineraan te Opheusden.Pineraan ...

De Heraut
477 woorden
PIANO EN ORGELHANDEL.

PIANO EN ORGELHANDEL.

DELAMSTERDAM: LEIDEN': Keizersgracht 305.Haarlemmerstr. 15.Hoofd-Agent voor Nederland en België der^^^Crhicag'o en ander® Org'els. ""WSSteeds voorhanden in prijzen van ƒ 80, ƒ ICO, ƒ 120, ƒ 155, ƒ 170 enz. tot ƒ 500.VIJF JAAR SCHRIFTE ...

De Heraut
31 woorden
F. P. L. C. VAN LINGEN.

F. P. L. C. VAN LINGEN.

Getroffen door de wijze, op welke deHeraut (Nr. 652 en 662) over mij in betrekking tot het Gymnasium te Zetten schreef, acht in mij verplicht mede te deelen, dat ik alle stukken, welke met het daar besprokene in verband staan tegelijk met mijn Directoraat in handen van het Curatorium geste ...

De Heraut
55 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Ouders t K. WERNER, Geref. Predt. te Leiden, 'ENJ. J. LANCÉ, op 26 October a. s. den dag te herdenken, waarop zij voor vijf eo twintig jaar door den band des huwelijks werden verbonden. Hunne liefhebbende Kinderen, Behuwd- en Klein ...

De Heraut
48 woorden
De heere gebood ons te doen alle deze inzettingen.”

De heere gebood ons te doen alle deze inzettingen.”

En de Heere gebood ons te doen alle deze inzettingen, om te vreezen den Heere, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. Deut. 6 : 24. Over de heilige Sacramenten wordt in de kerke Gods vaak gedacht en gespr ...

De Heraut
KUYPER.
1622 woorden
NICOLAAS BEETS.

NICOLAAS BEETS.

f3. NIGOLAAS BEETS, f 3.'tis Spotten! Alle BichtwerkenvanNICOLAAS BEETS.nieuwe fraaie uitgaaf met keurig Portret, in 4 sierlijke Prachtbanden, voor den geringen prijs van ƒ 3.—.Niet per deel f 3.—, doch de 4 Prachtbanden samen voor si. f 3.—.Toezending go ...

De Heraut
65 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Met het oog op den naderenden jaardag van de stichting der Vrije Universiteit (20 October) werden als naar gewoonte door Directeuren circulaires rondgezonden aan de Kerkeraden der Nederd. Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde kerken, ten! einde opnieuw te herinneren ...

De Heraut
647 woorden
Voor Jongens

Voor Jongens

CHRISTELIJKE BURGERSCHOOLvoor Jong^ens en Meisjes, EERESTRAAT No. 3i0, tusschen VÜZELSTRAAT en REGULIEÏtSGRACHTInrichting voor Oevoon en Uitgebreid Lager Onderwijs.Aanvangsklasse (4—6 jaar) ƒ 20.—; Laagste klasse ƒ 24 —; Volgende klassen ƒ 32.— 's jaars.Prospect ...

De Heraut
40 woorden
Van het heilig Avondmaal.

Van het heilig Avondmaal.

I. En als de ure gekomen was. zat hij aan, en de twaalf apostelen met hem. Luk. 22:14. Van den heih'gen Doop schrijdt de Catechismus op natuuilijke wijze voort tot het heilig Avondmaal. Beide Sacramenten toch staan met elkander in na ...

De Heraut
KUYPER.
3764 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Plaatsgebrek noodzaakt ons eenige Advertentién tot een volgend nr. uit te stellen. ...

De Heraut
13 woorden
van 4