GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1892-01-10
De Heraut
KEBEERAADSBOEEIE

KEBEERAADSBOEEIE

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, is verkrijgbaar: KEBEERAADSBOEEIEVAN DENederdaitsche Gereformeerde Kerk van Amsterdafo, 1891-1892, Prijs ƒ 0.30. ...

De Heraut
16 woorden
Orgelbandei.

Orgelbandei.

Orgelbandei.F. VAILIEÜWEM k ZOON, Warmoesstraat 73, Amsterdam.RtrilEE KEUZE in prijzen van ƒ 65, f 85, f 100 etc.ƒ ...

De Heraut
16 woorden
AMSING'S

AMSING'S

. AiVISING's BogWel. m%\m%\. AMSING's^AMSING's. AÜ/lSING's. AMSING's K( enorden zijnen Stad- en Gewestgenooten beleefd anbevolen.¥oorstreeË 1. 241, Leeswarden. ...

De Heraut
19 woorden
A. FERNHOÜT, Amsterdam,

A. FERNHOÜT, Amsterdam,

A. FERNHOÜT, Amsterdam, de ferste aflevering visn: BITLEiiM MEI.lorte aaiieekeiilQgeËOPDEIBRIEFTANBEIÜPOm PAULUSaan de Ephesiërs, DOORCompleet in 12 afleveringen van 32 bladzijden è, ƒ 0.30 per aflevering. ...

De Heraut
25 woorden
SEEIOSNEN IN lAABSEN,

SEEIOSNEN IN lAABSEN,

flSEEIOSNEN IN lAABSEN, DOORiPURGEON.{Rijk geïllustreerd.)IPrijs een guldfn, inprachtband/1.30.Uitgaaf van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken Christelijken Boekwinkel voorhanden.p K VK odI ...

De Heraut
26 woorden
¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

Bij J. A. WORMSEK te Amsterdam, kwam van de pers: ¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.eestelijke oveiNlenkinw'en bij den Heiligen Doop, liet doen van Belijdenis en het tue^aan tot het Mdli^ Avondmaal, DOORIsigenaaiid f 1.80. In stempelband f 2.30. ...

De Heraut
38 woorden
GEMEENTE - DIAKONES,

GEMEENTE - DIAKONES,

®e Arbeid derInzonderheid op het platteland, DOOR£. H. F. A. FAÜME, Predikant te Rheden, Prijs SO Genis, 10 Exemplaren ƒ 1.50. (Uitgegeven ten voordeele van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken solieden Boekwinkel verkrijgbaar.P. J. MILBORN, te ...

De Heraut
38 woorden
Voor G: loovigon

Voor G: loovigon

im% BOEKweiitiDe g'etuij^enissen voor het Christendom, OF HETGescIireTen en levende Woord van God, DOOR. AHTEÏÏH T. PIEHSOI, (Fredt. te Philadelphia.)Ditwerk, eene uitgaaf van deWeesinrichtin^ te Nrerboscli, zal ...

De Heraut
45 woorden
DE VRIJE KERK.

DE VRIJE KERK.

Men abonnecre zich op den Achttienden Jaargang' van: DE VRIJE KERK.Vereeflipi m CMst. Worni. SteiDmeii, ONDEE BEDACTIB VASH. BSTJKEHL.Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks in afleveringen van 3 vel.De prijs per jaargang is slechts ƒ3.—. De inteekening is ...

De Heraut
51 woorden
H.H SCHODENNAKERS

H.H SCHODENNAKERS

Ondergeteekende vraagt om met Maart in ienst te treden: een iSCHOEIÏÏAhERS- IVËCHT van Christelijke beginselen. Chr. of ed. Gereformeerd. K. BLOM, Schoenmaker, (25) Asperen bij Leerdam.van af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames atoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, ienstboden-Japon ...

De Heraut
54 woorden
van 4