GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1892-01-10
De Heraut
SEEIOSNEN IN lAABSEN,

SEEIOSNEN IN lAABSEN,

flSEEIOSNEN IN lAABSEN, DOORiPURGEON.{Rijk geïllustreerd.)IPrijs een guldfn, inprachtband/1.30.Uitgaaf van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken Christelijken Boekwinkel voorhanden.p K VK odI ...

De Heraut
26 woorden
H.H SCHODENNAKERS

H.H SCHODENNAKERS

Ondergeteekende vraagt om met Maart in ienst te treden: een iSCHOEIÏÏAhERS- IVËCHT van Christelijke beginselen. Chr. of ed. Gereformeerd. K. BLOM, Schoenmaker, (25) Asperen bij Leerdam.van af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames atoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, ienstboden-Japon ...

De Heraut
54 woorden
Groninger kerkbode

Groninger kerkbode

Uitgave van JAN HAAN te Groningen: iigfir KDit blad, thans ook dienstbaar voor de hrist. Geref. Kerk is meer dan de helft ver­ C root en niet noemenswaard in prijs verhoogd. Daar in de prov. Gron. omstreeks 50.000 e ielen tot de beide Gereformeerde Kerken b ehooren, kan dit blad vee ...

De Heraut
100 woorden
P. V A NA E IJ K

P. V A NA E IJ K

p. ir A M ES U KriH, MA JOHAlS'irES KE> AME: ^ & öo., Daiü 15-1? , Amstardaiii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren UNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten _ PROLONGATIËN en BELEENINGEN. emen gelden è, DEPOSITO met rentevergoeding va ...

De Heraut
56 woorden
¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

Bij J. A. WORMSEK te Amsterdam, kwam van de pers: ¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.eestelijke oveiNlenkinw'en bij den Heiligen Doop, liet doen van Belijdenis en het tue^aan tot het Mdli^ Avondmaal, DOORIsigenaaiid f 1.80. In stempelband f 2.30. ...

De Heraut
38 woorden
IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN: Tiet laarliQfiije fler Pk W Yitvoor 1893, (vroeger uitgave v. Velzen), Prijs 30 CEIVTS.Inhoud: Kalander, Jlarktkalender, Comlete Watergetijden Zoo volledig mogelijke erkelijiie MatisEiek, Jonj^ei. en Jonged. ereen., Zondaffsdmlen enz., enz.Ook Opg ...

De Heraut
62 woorden
AMSING'S

AMSING'S

. AiVISING's BogWel. m%\m%\. AMSING's^AMSING's. AÜ/lSING's. AMSING's K( enorden zijnen Stad- en Gewestgenooten beleefd anbevolen.¥oorstreeË 1. 241, Leeswarden. ...

De Heraut
19 woorden
Uit de Fonteinen des Heils.

Uit de Fonteinen des Heils.

s verschenen bij A. FISSCHElt, te Utrecht: Uit de Fonteinen des Heils.EEiV DERTIGTAL LEERRËMEi\Ei\VANH. H0ËK8TRA, Bedienaar des Woords der Ned. Ger. Kerk van Utrecht. ompleet in 15 aflever, k 30 Cent per afle eer. De eerste twaalf leerredenen bevatten Feestn Lij ...

De Heraut
76 woorden
Voor G: loovigon

Voor G: loovigon

im% BOEKweiitiDe g'etuij^enissen voor het Christendom, OF HETGescIireTen en levende Woord van God, DOOR. AHTEÏÏH T. PIEHSOI, (Fredt. te Philadelphia.)Ditwerk, eene uitgaaf van deWeesinrichtin^ te Nrerboscli, zal ...

De Heraut
45 woorden
HANDBOEKJE

HANDBOEKJE

Verschenen en alom verkrijgbaar e VIERISE Jiiei64]V; 'i van hetHANDBOEKJEeEflieitefer Meii Woiiserie Kerieiivoor 1892. ^r* puus f 0.30.Dit HANDBOEKJE zal th? ns in vergroot ormaat vers^nijnen Aan den inhoud is de eeste zorg besteed, die vele noodige opaven bevat voor a ...

De Heraut
142 woorden
van 4