GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1892-01-10
De Heraut
Zending.

Zending.

DE TOEKOMST. I. De heer A. T. Pierson, uit een van wiens leerredenen pas-in dit blad onder het Persoverzicht een deel werd gegeven, heeft een hoogst belangrijk opïtel gewijd aan de toekomst der zending, of liever het zendingstijdperk ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1098 woorden
Officieele berichten uit ve Ued.

Officieele berichten uit ve Ued.

^txtt KfrKm. Ondergeteekende verzoekt den Ned. Geref kerken van Noord-Brabant en Limburg eventueele punten voor het agendum der a. s. classis hem toe te zenden vóór 15 Januari e. k. J. H. FERINGA, Dep. Class. Opzieners en armve ...

De Heraut
Scriba
te Ridderkerk.
229 woorden
SEEIOSNEN IN lAABSEN,

SEEIOSNEN IN lAABSEN,

flSEEIOSNEN IN lAABSEN, DOORiPURGEON.{Rijk geïllustreerd.)IPrijs een guldfn, inprachtband/1.30.Uitgaaf van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken Christelijken Boekwinkel voorhanden.p K VK odI ...

De Heraut
26 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eogeland. Resultaten van den arbeid van het Heilsleger op sociaal gebied.Onze lezers zullen zich herinneren, dat meer dan een jaar geleden het hoofd van het Heilsleger de heer Booth in zijn boek: »/« darkest England", waarin hij den socialen nood van Engeland met levendige kleuren schilder ...

De Heraut
WiNCKEL.
1119 woorden
H.H SCHODENNAKERS

H.H SCHODENNAKERS

Ondergeteekende vraagt om met Maart in ienst te treden: een iSCHOEIÏÏAhERS- IVËCHT van Christelijke beginselen. Chr. of ed. Gereformeerd. K. BLOM, Schoenmaker, (25) Asperen bij Leerdam.van af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames atoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, ienstboden-Japon ...

De Heraut
54 woorden
Groninger kerkbode

Groninger kerkbode

Uitgave van JAN HAAN te Groningen: iigfir KDit blad, thans ook dienstbaar voor de hrist. Geref. Kerk is meer dan de helft ver­ C root en niet noemenswaard in prijs verhoogd. Daar in de prov. Gron. omstreeks 50.000 e ielen tot de beide Gereformeerde Kerken b ehooren, kan dit blad vee ...

De Heraut
100 woorden
P. V A NA E IJ K

P. V A NA E IJ K

p. ir A M ES U KriH, MA JOHAlS'irES KE> AME: ^ & öo., Daiü 15-1? , Amstardaiii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren UNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten _ PROLONGATIËN en BELEENINGEN. emen gelden è, DEPOSITO met rentevergoeding va ...

De Heraut
56 woorden
¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.

Bij J. A. WORMSEK te Amsterdam, kwam van de pers: ¥00R EEN DISTEL EEN MIRT.eestelijke oveiNlenkinw'en bij den Heiligen Doop, liet doen van Belijdenis en het tue^aan tot het Mdli^ Avondmaal, DOORIsigenaaiid f 1.80. In stempelband f 2.30. ...

De Heraut
38 woorden
IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN: Tiet laarliQfiije fler Pk W Yitvoor 1893, (vroeger uitgave v. Velzen), Prijs 30 CEIVTS.Inhoud: Kalander, Jlarktkalender, Comlete Watergetijden Zoo volledig mogelijke erkelijiie MatisEiek, Jonj^ei. en Jonged. ereen., Zondaffsdmlen enz., enz.Ook Opg ...

De Heraut
62 woorden
AMSING'S

AMSING'S

. AiVISING's BogWel. m%\m%\. AMSING's^AMSING's. AÜ/lSING's. AMSING's K( enorden zijnen Stad- en Gewestgenooten beleefd anbevolen.¥oorstreeË 1. 241, Leeswarden. ...

De Heraut
19 woorden
van 4