GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1892-01-10
De Heraut
Uit de Fonteinen des Heils.

Uit de Fonteinen des Heils.

s verschenen bij A. FISSCHElt, te Utrecht: Uit de Fonteinen des Heils.EEiV DERTIGTAL LEERRËMEi\Ei\VANH. H0ËK8TRA, Bedienaar des Woords der Ned. Ger. Kerk van Utrecht. ompleet in 15 aflever, k 30 Cent per afle eer. De eerste twaalf leerredenen bevatten Feestn Lij ...

De Heraut
76 woorden
Voor G: loovigon

Voor G: loovigon

im% BOEKweiitiDe g'etuij^enissen voor het Christendom, OF HETGescIireTen en levende Woord van God, DOOR. AHTEÏÏH T. PIEHSOI, (Fredt. te Philadelphia.)Ditwerk, eene uitgaaf van deWeesinrichtin^ te Nrerboscli, zal ...

De Heraut
45 woorden
HANDBOEKJE

HANDBOEKJE

Verschenen en alom verkrijgbaar e VIERISE Jiiei64]V; 'i van hetHANDBOEKJEeEflieitefer Meii Woiiserie Kerieiivoor 1892. ^r* puus f 0.30.Dit HANDBOEKJE zal th? ns in vergroot ormaat vers^nijnen Aan den inhoud is de eeste zorg besteed, die vele noodige opaven bevat voor a ...

De Heraut
142 woorden
GEMEENTE - DIAKONES,

GEMEENTE - DIAKONES,

®e Arbeid derInzonderheid op het platteland, DOOR£. H. F. A. FAÜME, Predikant te Rheden, Prijs SO Genis, 10 Exemplaren ƒ 1.50. (Uitgegeven ten voordeele van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken solieden Boekwinkel verkrijgbaar.P. J. MILBORN, te ...

De Heraut
38 woorden
van SPDRGËON.

van SPDRGËON.

van SPDRGËON.Lezers let op, want 't is een mooi paSi kei dat voiir slecüts Een (iulden wordt uitverkocht.No. I. SPURGEON's Ja speeltjes, het overheerlijke Boek waarin 357 T«e.«praliea van C. H. SPURGEON. se druk, 192 blz. dik, prijs ƒ 1.25.No. 2. A. C. DE ZWART. De Napolitaan ...

De Heraut
223 woorden
A. FERNHOÜT, Amsterdam,

A. FERNHOÜT, Amsterdam,

A. FERNHOÜT, Amsterdam, de ferste aflevering visn: BITLEiiM MEI.lorte aaiieekeiilQgeËOPDEIBRIEFTANBEIÜPOm PAULUSaan de Ephesiërs, DOORCompleet in 12 afleveringen van 32 bladzijden è, ƒ 0.30 per aflevering. ...

De Heraut
25 woorden
Wïklef, Hus, Luthor,  Melanchton Zwingli Calvijn.

Wïklef, Hus, Luthor, Melanchton Zwingli Calvijn.

Wïklef, Hus, Luthor, Melanchton Zwingli Calvijn.Zwing*!!, Cralwijn.J. A. WYLIE, De Geschiedenis van het Protestantisme voor Nederlands volk bewerkt door Dr. J. A. GERTH VAN WIJK. Prachtuitgaaf in 22 afdeelingen, ruim 1600 pag. met ongeveer 200 keurige groote Platen, waaronder • ook ...

De Heraut
107 woorden
KEBEERAADSBOEEIE

KEBEERAADSBOEEIE

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, is verkrijgbaar: KEBEERAADSBOEEIEVAN DENederdaitsche Gereformeerde Kerk van Amsterdafo, 1891-1892, Prijs ƒ 0.30. ...

De Heraut
16 woorden
DE VRIJE KERK.

DE VRIJE KERK.

Men abonnecre zich op den Achttienden Jaargang' van: DE VRIJE KERK.Vereeflipi m CMst. Worni. SteiDmeii, ONDEE BEDACTIB VASH. BSTJKEHL.Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks in afleveringen van 3 vel.De prijs per jaargang is slechts ƒ3.—. De inteekening is ...

De Heraut
51 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Mocht vóór eenigen tijd dankbare vermelding geschieden van de goede ontvangst van onzen amanuensis, den heer Van Oversteeg, in de provincie Zeeland, ditzelfde kan nu worden getuigd omtrent de provincie Groningen. Het is van genoegzame bekendheid, welk eene macht de Chris ...

De Heraut
819 woorden
van 4