GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1894-01-28
De Heraut
Doopboeken.

Doopboeken.

Doopboeken.Kasboeken, Lastbrieven.Verkrijgbaar bij den Uitgever J. H. VAN DER VEGT, te Zwolle. ...

De Heraut
14 woorden
GEDICHTEN

GEDICHTEN

UITaAVE van HÖVEKER & ZOON, te AnSTEHDAfil: vanJ. A. WORMSER.Prija f 1.25. In atempelb. f 1.90. ...

De Heraut
15 woorden
AMERIKAANSCHE ORGELHANDEL

AMERIKAANSCHE ORGELHANDEL

VANJ. M. TV: STOKlEFtMmifixi 1. X Hiteiiii.Orgels in HUUR en op AFBETALING, Lage Prijzen.STEMMEN en REPAREEREN, ook van Kerkorgela.Menvrage Geïllustreerde Prijscourant.i ...

De Heraut
25 woorden
Amerik. Orgelhandel.

Amerik. Orgelhandel.

, e. r. lURIAANZ, Orgelmaker.Amerik. Orgelhandel, |Haarlemmerdijk 88, Amsterdam.Steeds voorhanden uitgebreide sorteering, | van de soliedste fabrieken.Directe aanvoer. Laagste Prijzen.VRAAG CATALOGUS.Engros en Détail. ...

De Heraut
26 woorden
GOLDCHMEDING's

GOLDCHMEDING's

IGOLDSCHMEDING'sAnierihaisclie örpls, worden bij toeneming gevraagd. Meri bezichtige de uitgebreide sorteering of vrage Catalogi en conditiën.Prijzen van f 60, f 70, f 80, f 100, enz. enz, WiRMOESSTRAAT r. 141, AMSTERDAM. ...

De Heraut
28 woorden
Inbinden E Voto Dordraceno.

Inbinden E Voto Dordraceno.

Iliiiliiiacêi.Het beste adres voor het in den Band zetten dertwee deelen E VOTO DORORACENO, is bijJ. H. HEIJITBIJSr, BOEK- en BIIBELBINDER, FOELÏESTRAAT No. 4, boveii, bij de PRINS HENDRIKKADE, Toor den spotprijs van 50 CENT. ...

De Heraut
36 woorden
Ter overname aangeboden.

Ter overname aangeboden.

Ter overnameaangeboden, op een netten stand te Rotterdam, een goed beklante ZAAK in Melk, Boter, Kaas en Kruidenierswaren, die 15 jaar door een en denzelfden persoon is gedreven. Br. fr., lètt. P., bij den boekhandelaar J. M. BREDÈE, Rotterdam. ...

De Heraut
40 woorden
De zondasschool

De zondasschool

Toor Zondagsschool-Onderwijzersen -Onderwiizeressen.ondagsschool ? r ONDER REDACTIE VANA., j. HOOGENBLRK: .Prijs per jaargang franco per post f 2.50.Dit blad verscliijnt ell(en Woensdag en wordt den geabonneerden franco per post toegezonden.Men verbindt z ...

De Heraut
41 woorden
Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.

Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.

By D. A. DA AMEN, te Leiden, verscheen: Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.E. E. DEEDES, JLessen over het leven van d& n Meex^Jeaus, met „een woord vooraf' vanDr. J. H. GUNNING J.Hzn., Predikant te Leiden.H}^* Men vrage hei omsciirijvende Prospectus, d ...

De Heraut
47 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

P. VAN EIJK.Firma JOm^JSTNES KJRJ^MJEFt & CQ., 1«^ DAM 15-17, AMSTERDAM. ^IKKoopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENiNGEN. Nemen gelden i DEPOSITO met rentevergoeding van % pCt ...

De Heraut
52 woorden
van 3