GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1894-01-28
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Serooskerke (Walch.) en Schoonhoven B, J. E. Vonkenberg, cand. te Amsterdam. — Arnemuiden, J. H. F. Gangel te Aalten. — Voorthuizen B, E-J-Vonkenberg. cand. te Amsterdam. — Nunspeet, H. M. van der Vegt te Heerde. — Emmen, H. A. Dijks ...

De Heraut
342 woorden
Ter overname aangeboden.

Ter overname aangeboden.

Ter overnameaangeboden, op een netten stand te Rotterdam, een goed beklante ZAAK in Melk, Boter, Kaas en Kruidenierswaren, die 15 jaar door een en denzelfden persoon is gedreven. Br. fr., lètt. P., bij den boekhandelaar J. M. BREDÈE, Rotterdam. ...

De Heraut
40 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Mijnheer de Redacteur'.Wil mij ten dienste der zending van de vroegere Christ. Ger. Kerk, alsook in mijn eigen belang s. v. p. toestaan, naar aanleiding van uw art. ïOnze kerken in Indië" in de Heraut van Zondag 21 Januari 1894, in het v ...

De Heraut
A. DELFOS
915 woorden
Inbinden E Voto Dordraceno.

Inbinden E Voto Dordraceno.

Iliiiliiiacêi.Het beste adres voor het in den Band zetten dertwee deelen E VOTO DORORACENO, is bijJ. H. HEIJITBIJSr, BOEK- en BIIBELBINDER, FOELÏESTRAAT No. 4, boveii, bij de PRINS HENDRIKKADE, Toor den spotprijs van 50 CENT. ...

De Heraut
36 woorden
Pastorie te Boornbergum en Kootehemme.

Pastorie te Boornbergum en Kootehemme.

Pastorie te Boornbergumen Kootehemme.De Heere heeft ons verrast. Vijftien honderd gulden werd ons op billijke conditiën reeds aangeboden. Gode de eer! — nog vijfhonderd gulden, en de Geref. kerk te B. en , K. is aanvankelijk financieel geholpen; zi^ kan een pastorie bouwen en een le ...

De Heraut
354 woorden
De Biechtvader der Roboses.

De Biechtvader der Roboses.

UITGAVE van HÖVEKER £^ ZOON, te AMSTERDAM.ieohtvader der Roboses.Een verhaal naar een handschrift uit den aanvang derzestiewleeeuw.mrNaar het Hoogduitsch van ^i...(i.*., w!-.i, K„, i.», ; -¥!•%.»!•; , ' .SiSjï^Jïi^i ïï' *i.; #: ? ïi-'sö¥iiBt$'E. aUJLNDT, ...

De Heraut
60 woorden
Amerik. Orgelhandel.

Amerik. Orgelhandel.

, e. r. lURIAANZ, Orgelmaker.Amerik. Orgelhandel, |Haarlemmerdijk 88, Amsterdam.Steeds voorhanden uitgebreide sorteering, | van de soliedste fabrieken.Directe aanvoer. Laagste Prijzen.VRAAG CATALOGUS.Engros en Détail. ...

De Heraut
26 woorden
HEILIGE GODGELEERDHEID

HEILIGE GODGELEERDHEID

ENCYGLOPfDIEHEILIGE GODGELEERDHEIDDOORDl*. A. iCUYPER.Drie Deelen, samen ongeveer 100 vel of 1600 bladz^den ai*Uk8.Het eerste deel van dit standaardwerk verscheen dezer dagen. De beide andere deelen zullen D. V. in de eerste helft van 1894 volgen. De prijs is f ...

De Heraut
89 woorden
AMERIKAANSCHE ORGELHANDEL

AMERIKAANSCHE ORGELHANDEL

VANJ. M. TV: STOKlEFtMmifixi 1. X Hiteiiii.Orgels in HUUR en op AFBETALING, Lage Prijzen.STEMMEN en REPAREEREN, ook van Kerkorgela.Menvrage Geïllustreerde Prijscourant.i ...

De Heraut
25 woorden
Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.

Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.

By D. A. DA AMEN, te Leiden, verscheen: Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.E. E. DEEDES, JLessen over het leven van d& n Meex^Jeaus, met „een woord vooraf' vanDr. J. H. GUNNING J.Hzn., Predikant te Leiden.H}^* Men vrage hei omsciirijvende Prospectus, d ...

De Heraut
47 woorden
van 3