GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1894-01-28
De Heraut
De Biechtvader der Roboses.

De Biechtvader der Roboses.

UITGAVE van HÖVEKER £^ ZOON, te AMSTERDAM.ieohtvader der Roboses.Een verhaal naar een handschrift uit den aanvang derzestiewleeeuw.mrNaar het Hoogduitsch van ^i...(i.*., w!-.i, K„, i.», ; -¥!•%.»!•; , ' .SiSjï^Jïi^i ïï' *i.; #: ? ïi-'sö¥iiBt$'E. aUJLNDT, ...

De Heraut
60 woorden
Ineensmelting.

Ineensmelting.

Amsterdam, 26 Januari 1894.Gelijk we steeds vertrouwen dorsten, begint het denkbeeld dat de A's en B's weg moeten, steeds dieper wortel te schieten.Wel staan we tegen zulk een denkbeeld dan eerst met ons hardnekkig conservatisme o, zoo bedenkelijk en met honderd vragen op de lippen ...

De Heraut
5674 woorden
Amerik. Orgelhandel.

Amerik. Orgelhandel.

, e. r. lURIAANZ, Orgelmaker.Amerik. Orgelhandel, |Haarlemmerdijk 88, Amsterdam.Steeds voorhanden uitgebreide sorteering, | van de soliedste fabrieken.Directe aanvoer. Laagste Prijzen.VRAAG CATALOGUS.Engros en Détail. ...

De Heraut
26 woorden
HEILIGE GODGELEERDHEID

HEILIGE GODGELEERDHEID

ENCYGLOPfDIEHEILIGE GODGELEERDHEIDDOORDl*. A. iCUYPER.Drie Deelen, samen ongeveer 100 vel of 1600 bladz^den ai*Uk8.Het eerste deel van dit standaardwerk verscheen dezer dagen. De beide andere deelen zullen D. V. in de eerste helft van 1894 volgen. De prijs is f ...

De Heraut
89 woorden
AMERIKAANSCHE ORGELHANDEL

AMERIKAANSCHE ORGELHANDEL

VANJ. M. TV: STOKlEFtMmifixi 1. X Hiteiiii.Orgels in HUUR en op AFBETALING, Lage Prijzen.STEMMEN en REPAREEREN, ook van Kerkorgela.Menvrage Geïllustreerde Prijscourant.i ...

De Heraut
25 woorden
Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.

Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.

By D. A. DA AMEN, te Leiden, verscheen: Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs.E. E. DEEDES, JLessen over het leven van d& n Meex^Jeaus, met „een woord vooraf' vanDr. J. H. GUNNING J.Hzn., Predikant te Leiden.H}^* Men vrage hei omsciirijvende Prospectus, d ...

De Heraut
47 woorden
GOLDCHMEDING's

GOLDCHMEDING's

IGOLDSCHMEDING'sAnierihaisclie örpls, worden bij toeneming gevraagd. Meri bezichtige de uitgebreide sorteering of vrage Catalogi en conditiën.Prijzen van f 60, f 70, f 80, f 100, enz. enz, WiRMOESSTRAAT r. 141, AMSTERDAM. ...

De Heraut
28 woorden
Doopboeken.

Doopboeken.

Doopboeken.Kasboeken, Lastbrieven.Verkrijgbaar bij den Uitgever J. H. VAN DER VEGT, te Zwolle. ...

De Heraut
14 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

P. VAN EIJK.Firma JOm^JSTNES KJRJ^MJEFt & CQ., 1«^ DAM 15-17, AMSTERDAM. ^IKKoopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENiNGEN. Nemen gelden i DEPOSITO met rentevergoeding van % pCt ...

De Heraut
52 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Met goeden moed en met blijde hope, ook voor ons Studiefonds 'willen wij dit nieuw^-jaar weer beginnen. Wij hebben met een levend God te doen, die onze nooden' en behoeften kent, die daarin zorgt en voorziet naar Zijne wijsheid, en die door Zijn gunstrijk bestel ons gebr ...

De Heraut
116 woorden
van 3