GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1895-12-01
De Heraut
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Amsterdam, 29 Nov. 1895.Waar zelfs vau Gereformeerde zijde ten onzent vaak zoo schamper en bitter op de Vrije Universiteit gesmaald wordt, zij het ons vergund, aan onze lezers een oordeel over die Universiteit uit den vreemde voor te leggen.We lezen namelijk in de Refcrni. zeitung v ...

1 december 1895
De Heraut
796 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCIX. ANNA ASKEW. In het graafschap Lincoln leefde in het begin der i6e eeuw de ridder Sir William Ashew. Zijne dochter Anna was eene discipelin van den Heere Jezus, die hare belijdenis met den dood bezegeld heeft. Hare ouders voedde ...

1 december 1895
De Heraut
DAN GAAY FORTMAN.
1239 woorden
Prentenbijbel.

Prentenbijbel.

Bij den uitgever Van der Lee, te Voorburg, verscheen een herdruk van Hen ouden 'Prent^nèijbel, die in 1720, uit liet'Duitsch vertaald, hier te lande het licht zag.Ouden van dagen herinneren zich dat boekske uit hun jeugd nog wel. Althans in het begin dezer eeuw was het nog in gebruik. ...

1 december 1895
De Heraut
212 woorden
„Des derouwens moede.”

„Des derouwens moede.”

Gij hebt Mij verlaten, spreekt de Heere, gij zijt achterwaarts gegaan; daarom zal Ik mijne band tegen u uitstrekken en u verderven; Ik ben des berouwens moede geworden. Jeremia 15 : 6. In de handelingen van God met Israël houdt de Schrift u, als in een spiegel, de ...

1 december 1895
De Heraut
1916 woorden
Dan be gemeene Bratie.

Dan be gemeene Bratie.

En God zag al w: i Hij geniaalst had. Genesis i : 31a, XIV. 'Dat we de eerste Iioofdstukken van Genesis als liistorie verstaan, moest opzettelijk herinnerd worden. Alleen toch als het Paradijs verhaal historie is, hebben we het recht, uit de gebeurtenissen, ...

1 december 1895
De Heraut
3672 woorden
Het leerstuk der Kerk in de Belijdenis.

Het leerstuk der Kerk in de Belijdenis.

Onzerzijds is steeds beweerd en wordt nóg onverzwakt staande gehouden, dat de belijders van den Christus, die nog steeds in de Hervormde Kerk huizen, te kort doen aan de cere vau Christus' Koningschap.Volgens de Vaderlander is het nu juist dit, waarom men ons met ^persoonlijke bitterheid" ...

1 december 1895
De Heraut
519 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. X. Bij het uitlegkundige en leerstellige deel komt dan ten slotte nog als derde hoofdelement der Predikatie de Toepassing, Wat hebt ge onder die Toepassing verstaan ? Zoo ongeveer, als in veel fabelbundels ...

1 december 1895
De Heraut
1689 woorden
Tegenspraak?

Tegenspraak?

Door den Senaat der Vrije Universiteit is, gelijk uit zijn Publicatie blijkt, uitgesproken, dat m Art. 2 der Statuten onder »Gereformeerde beginselen" te verstaan zijn: de beginselen van het Calvinisme.Dit beaamt de geachte schrijver, die ons op tegenspraak met ons zelven waant betrapt te ...

1 december 1895
De Heraut
1690 woorden
Gereformeede Gezindheid.

Gereformeede Gezindheid.

Gereformesrda Kerken.BEROEPEN: Axel 3, H. Teerink te Werkendam (Noord-Brab.) B-— Boskoop, O. D. Eerdmans te Yerseke. — Gameren (bij TieU, A. van Apeldoorn J.Lz. te Scherpenzeel (Geld.)— Amia-Jacoba-Polder (cl. Tliolen), H. Buitenhuis te Sleeuwijk (N.-Br.) — Charlois (gem. Rotterdam), K, Tr ...

1 december 1895
De Heraut
406 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

In de Friesciie Kerkbode wordt een licht in-" sluipende "dwaUng bestreden over de beteekenis van het woord ^een dubbel getal" in Art, 22 der Dordsche Kerkenordening.We lezen daar: De uitdrukking ceen dubbel getal" wordt nog soms niet goed begrepen; ten minste bij de verkiezing van o ...

1 december 1895
De Heraut
KUYPER.
1508 woorden
van 3