GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1896-03-15
De Heraut
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L G. WEiSZ & C"., Sommissionairs in ESeden, Prlnsengraelit MJ de Prinsenstraat, No. 157, ...

De Heraut
12 woorden
Eben-Naëzer.

Eben-Naëzer.

È Ebets-Haëzep., 3j §0-|arlg iewelpVANGERRIT VAN DER BOOMI De Lier (Z.-H.)ENADRIANA VAN DIJK. ...

De Heraut
16 woorden
J. A. WORMSER.

J. A. WORMSER.

0IT6A¥g Taa HÖVEEEB & ZOOH, te AMSTEBBAl: GEDICHTENvuJ. A. WORMSER. Prija fl.2& Zu mtexapeJb. fl.90. ...

De Heraut
17 woorden
DE GEZANT,

DE GEZANT,

DE GEZANT.Bedacteur: Ds. P. N. KBÜYSWIJE.73 Cent per S maanden franco.Zij, die zich met i April abonneeren, ontvansren de deze maand verschijnende Nrs.^r«/«.Kolium. T. SLAÖTER, Uitgever. ...

De Heraut
32 woorden
PIANO'S en ORHELS

PIANO'S en ORHELS

AfflSTËRDAiH.60LDSGHlB£D!NG'gPIANO'S en ORGELSzijn alom bekend en wopden bij toe« neming gevraagd.GROOTË [MAGAZIJNENWarilioesstraat 141, Amsterdaiii.VRAA& Cat: < !los: us) en Condttiëu, van Mnur, Kuil cu Betaling.Speciale Inrichting voor Rep ...

De Heraut
34 woorden
Familieberichten

Familieberichten

gevraagd in een TimmepfabrieSc van kleinen omvang, in de provincie Utrecht, liefst met het vak bekend en een kapitaal van ƒ 3000 kunnende aanbrengen. Voor uitbreiding- zeer vatbaar en geeft een goed bestaan.Franco brieven, lett. C, O., Bureau Heraut., Amsterdam, ...

De Heraut
39 woorden
voorheen VAN DEN DRIES & CO.,

voorheen VAN DEN DRIES & CO.,

A. R. A. HAGT, vsorlieen ^hit 0£» iiSSiES & 'O o.»WiJMHiüBËL, jrX. UKTDJEIJR T.LEEElDEiIjFjÖELBRiGE.VERLANGD: De twaaif twaalftallen LE£BR£aE»£ii van Dr. KOHt-BHUGGE.Aanbiedingen met prijsopf^ave, onder lett. J. No. 46, aan ERVEN B. VAN DER KAMP, Gron ...

De Heraut
43 woorden
Firma JOHANNES KRAMER & CO.

Firma JOHANNES KRAMER & CO.

Dü 15-17, AHSTEBDii.Co., Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PBOLONGATIbK en 8ELEENIN6EN. Nemen gelden a, DEPOSITO l/g pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden wordea o ...

De Heraut
45 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het ie kwartaal, eindigende 31 Maart a. s. ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken aan de Administratie.Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.J. A. WORMSER ...

De Heraut
J. A. WORMSER
46 woorden
J. H. KOK

J. H. KOK

Bij de verschijning van den herdruk van de bekende Bijbelverklaringieary en StaolMoise, vestigt ondergeteekende de aandacht op de complete oorspronkelijke Engeiselje uitgave van dit gezochte en kostbare werk.Steeds antiquarisch voorhanden in verschillende edities, in den prij ...

De Heraut
49 woorden
van 4