GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1896-03-15
De Heraut
De Martelaren

De Martelaren

ccxin. JOHN HOOPER. De eerste Puritein van Engeland mag John Hooper wel genoemd worden. Hij werd geboren in Sonwird-shire en studeerde een tijdlang aan de Universiteit van Oxford in de letteren. Toen het Gode behaagde hem de oogen te ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1061 woorden
Van de gemeene Gratie

Van de gemeene Gratie

XXVI. Laat ons kiezen voor ons wat recht is; laat ons kennen onder ons wat goed is. Job 34:4- Thans moet de vraag beantwoord, wat de eigenlijke beteelcenis zij van de zoo veelszins raadselachtige woorden: »Ten dage als gij eet van de ...

De Heraut
3609 woorden
De doodstraf.

De doodstraf.

Zonder overdrijving mag gezegd, dat de vraag, of in ons strafrecht de doodstraf weer als straf behoort te worden opgenomen, allengs zoo meer aan de orde komt.De actie van Rotterdam uitgegaan, al kon ze niet aanstonds haar doel bereiken, werkte hiertoe ongetwijfeld mede.Maar wat voor ...

De Heraut
319 woorden
„Met vergenoeging”

„Met vergenoeging”

Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. 1 Tim. 6 : 6. Ga dan heen, zoo roept de Prediker ons toe, eet uw brood met vreugde, en drink uwen wijn van goeder harte; want God heeft aireede een behagen aan uw werken."En dit_ zegt de Prediker niet ...

De Heraut
1831 woorden
Een verklaring.

Een verklaring.

Amsterdam, 13 Maart 1896.Door de heeren Noordtzij, Wielenga, Bavinck en Biesterveld, allen Docenten aan de Theologische School te Kampen, is in de Bazuin van de vorige week onderstaande verklaring geplaatst, met verzoek dat andere bladen die wilden overnemen.Ter inlichting diene, da ...

De Heraut
M. NOORDTZIJ.
D. K. WIELENGA.
H. BAVINCK.
P. BIESTERVELD.
926 woorden
De komende Synodale vergadering der Kerken.

De komende Synodale vergadering der Kerken.

Voorheen hebben we ons vaak diep in den kerkdijken strijd gemengd, en ons veroorloofd over allerlei vraagstukken die op kerkelijk terrein waren op te lossen, terstond onze bescheiden meening te zeggen.We mochten ontwaren, dat hierop eenige prijs werd gesteld, en misschien overschatten we d ...

De Heraut
654 woorden
Amsterdams Kerk één en  onverdeeld.

Amsterdams Kerk één en onverdeeld.

Nog altoos is ook de Gereformeerde kerk van Amsterdam in twee kerkelijke instituten verdeeld.Een kerk genaamd naar de Keizersgracht, en een kerk genaamd naar de Kerkstraat.A en B.Toch drong sinds lang ook in Amsterdam het besef door, dat dit niet de meest gewenschte toestand ...

De Heraut
564 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Metverkortinguit het Kerkbladvan i^Maarti8g6, Kesanisgeving* De Kerkeraad der Gereformeerde kerkteNijkerk op de Veluwe heeft in zijne vergadering van 3 Maart besloten: 1. Dat, indien voor eenige inrichting van onderwijs, barmhartigheid, of andere zake ...

De Heraut
H. BRINK
K. VAN DEN BEEK
Scriba.
J. VAN .OEL.
377 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over de zonde van het individualisme, leest men van de hand van Ds. Sikkel in Hollands Kerkblad het volgende; De machtige beweging van het individualisme heeft in de bijna voleindigde 19de eeuw ook onder ons haar tienduizenden verslagen.Die beweging vindt steun in ieders gevallen na ...

De Heraut
KUYPER.
987 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. XVI. Is het plicht onderscheidenlijk te prediken, dan dringt zich uiteraard onderscheiding naar den geestelijken staat der hoorders op den voorgrond, maar dan dient juist op dit punt bij den Dienaar des Woords ook een v ...

De Heraut
1345 woorden
van 4