GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-02-28
De Heraut
Dr. A. KUYPER's Werken

Dr. A. KUYPER's Werken

De Eerste Serie van de Goedkoope Uitgave Tan1^0BBBBEVAT DE VOLGE»DE DEELEN«VOOB EEN DISTEL EEN MBTH, a / 0.60. gebonden / 0.90H0NI6 DIT DEN BOTSSTEEN. Deel I.^ ^ 1.50.> » 1.90UIT HET WOOBD. Deel I.» ^ 1.75. , ...

De Heraut
49 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

Firma JOHJLJSrJSrES JK H .A. M BI Ft < & Co., WF' Pil 15-17, JMSTEEDAl. -'^^Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongat ...

De Heraut
53 woorden
D. J. VAN DER LEE, Voorburg.

D. J. VAN DER LEE, Voorburg.

Abonneert U opandat zich, onder redactie van Ds, J, C, SIKKEL en Ds, W. F, A, WINCKEL, steeds in toenemende belangstelling mag verheugen.Om het uitgebreid aantal lezers bijzonder geschikt voor advertentiën. Prijs pep 3 maanden ƒ 0.65, pep jaar bij voopuitbetaling ƒ 2.50. ...

De Heraut
57 woorden
EXCELSIOR.

EXCELSIOR.

Geïllustreerd Tijdschrift voor Neerlands Volk, ONDER REDACTIE VANPrijs per jaargang (i2 grs, a 16 pag. en 12 Nrs, a 8 pag.) ƒ 3.50.Van de hand des Heeren WOBISEE verschijnt ónder dsa titel; VAN AMSTER­ DAM NAAR PRETORIA in „EXCELSiOB" een reeks schetsen en reisiadrnkken uit A ...

De Heraut
58 woorden
VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIÜ mM AANGEBODEN.Oude Theologie, als: PATRIK, POLUS en WELS, zeer net fol. exempl., CALVIJN, Verkl. over de brieven, Ed, THOLUK KONING, Verkl, iste brief Corinthe, ROYAARDS, Verkl, Efeze, 3 dln, , VAN WEZEL, ABBEDIE, OOSTERLAND, over de Openb. Verder werken van Stockius, Burman, H ...

De Heraut
75 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en /«f/èj/register op de vier Deelen van E Vota in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Vota tegen den prijs van een gulden vijf en twintig cents, ...

De Heraut
188 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Overschie, P. Warmenhoven, te Alblasserdam, — Ermelo, E. H. Rullman, cand. te Ermelo. — Hattem, L. Bouma, te Emlichheim (Graafschap Bentheim), AANGENOMEN: Velp, J. W. A. Notten, te Haarlem. BEDANKT: Vianen, R, Heidema, te Hein ...

De Heraut
223 woorden
S. J. SEEFAT,

S. J. SEEFAT,

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrIbuilëD: Door den heerH, Rollraan, te Bodegraven ƒ2.50; door den heer P, Vermeer, te Baambrugge / 22.50; door den heerP, Potma, te Buitenpost ƒ 2, 50; door denheerK, Floor, te Wons ƒ 76, 50; door den heer J, Dirkmaa ...

De Heraut
249 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vérkorting uit het Kerkblad van 2(> Februari. DEP. CORR. MET DE OVERHEID. L.S.Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid achten zich geroepen het volgende aan de overwegingen van de kerkeraden aan te beve ...

De Heraut
L.S.
Namens Deputaten voornoemd.
M. NOORDTZIJ
Scriba
509 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AFSCHEID. VI. Was Walter niet gewoon laat op te staan bij een tuinman werkt men van 't morgenlicht af — ditmaal was hij al bijzonder vroeg uit de veeren. Zoo stil mogelijk, om grootmoeder niet te wekken, kleedde hij zich aan, en toen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1436 woorden
van 3