GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-20
De Heraut
BrusseL.

BrusseL.

en nadere inlichtingen.Ingang: Rue Pa»9 Devaux 7, bij de Beurs. ...

De Heraut
10 woorden
L.G. WEISZ & Co.,

L.G. WEISZ & Co.,

ham %^ii !£ ts !Sm Silenelim > e> ils& ^i< ' eijFrlESiip^slil MJ Se PrmseESIrEalNo. 157> ...

De Heraut
14 woorden
J.A. WORMSER.

J.A. WORMSER.

, VERSCHENEN: I Bna a ? qaBUJICIITVANPs«S|s f 0.«0.Amsterdam. Pretoria.VOOJIIIEIJNHÖVEEEE & WOKMSER.—^., L]— ...

De Heraut
14 woorden
J.H.KOK.

J.H.KOK.

COMMEÏ^TARY HOLY BIBLE.6 groot royaal 8». deelen, geïllustreerd en in nette stempelbanden. Prijs (met elegant eikenhouten kastje) f 32.50.ü^~ Voor andere, goedkoopere edities, in prijzen van ƒ 20.— tot ƒ 30.—, vrage men s. v.pl, nadere inlichtingen en zichtxending.1. H. lOI, ...

De Heraut
38 woorden
W.C. BREEN,

W.C. BREEN,

Heden is onze hartelijk geliefden Echt- I genoot en Vader, de HeerWILLEM CHRISTIAAN BREEN, na eene langdurige krankheid, in den ouder- jdom van 73 jaren en 10 maanden in denHeere ontslapen.Wed. W. C. BREEN, geb. C. F. HOLST.Dr. JOH. C. BREEN. ...

De Heraut
43 woorden
E Voto.

E Voto.

Amsterdam, i8 Juni 1897.De inteekening op het Register is thans gesloten. Het werk is ter perse en zal zoodra het gereed is franco per post worden toegezonden aan allen, die den prijs van /0.75 ten onzen kantore hebben jroldaan.Exemplaren waarvoor dit bedrag nog niet ten volle is in ...

De Heraut
51 woorden
Dr.J.WOLTJER.

Dr.J.WOLTJER.

ereifliGera iipasiOuders of Voogden, die hunne Zonen of Pupillen met den nieuwen Cursus op eene der klassen van het Qerefopmeerd Gymnasium te AlfflSTERÏÏfiM wenschen geplaatst te zien. kunnen zich aanmelden voor 1 Juli bij den ondergeteekende. PROGRAMMA'S zijn te verkrijgen met opgave der ...

De Heraut
53 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

lPir-m.a JOIIJL.N-JSrSS I^IlJLmBUlr Mi 15-1? , II& Co.Koopen en verkoopen EFFECTEN, tilverso LOTEN en vreemde CGüPONS. Wisselen Gouden, Zilveren HUKTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATiÊN en BELEEMINGEN. Nemen gelden i DEPOSITO l/; j pCt. onder de prolongati ...

De Heraut
55 woorden
Dr. F. L. RUTGERS, Voorsitter.

Dr. F. L. RUTGERS, Voorsitter.

Heden ontsliep onze trouwe medebestuurder, de HeerW. C. BREEN.Van af de oprichting der Nederl. Vereeniging van Vrienden der Waarheid, was hij | een harer ijverigste bestuursleden.Aan zijn groote dogmatische kennis paarde hij eehe bijzondere liefde vooreene zuivere kerkregeeri ...

De Heraut
78 woorden
S.J.SEEFAT.

S.J.SEEFAT.

ïrïje UrtiïersiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan CoiitributiS»: Door Ds. A. Loois te Pernis f 3. Aan Collfioten: (voor de Theologische faculteit). Van de Geref. kerk te Bergen op Zoom (halve coU.) ƒ 3.20; van idem te Bussum ƒ4; van idem te Muidderberg ƒ 0.79; van idem ...

De Heraut
107 woorden
van 3