GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-20
De Heraut
Dr. F. L. RUTGERS, Voorsitter.

Dr. F. L. RUTGERS, Voorsitter.

Heden ontsliep onze trouwe medebestuurder, de HeerW. C. BREEN.Van af de oprichting der Nederl. Vereeniging van Vrienden der Waarheid, was hij | een harer ijverigste bestuursleden.Aan zijn groote dogmatische kennis paarde hij eehe bijzondere liefde vooreene zuivere kerkregeeri ...

De Heraut
78 woorden
Dr.J.WOLTJER.

Dr.J.WOLTJER.

Het eerstvolgend examen ter toelating tot de lessen aan de Vrsja UnSvepsSteit gegeven, zal D. V. worden afgenomen DI^SDAQ 6 JUL!. Hun, die zich daaraan wenschen te onderwerpen, wordt verzocht, zich met opgave van ouderdom, woonplaats en der faculteit, waarin zij wenschen te studeeren, schriftelij ...

De Heraut
175 woorden
AGENDUM

AGENDUM

VOOR DE 9de Centraie Diakonaie Conferentie der Gerefornieerde Kerken in Kederland, 4e houden (s Amersfoort op Donderdag 24 iuni [397, in het Kerkgebouw der Gersf. Kerk; aanvang des morgens ten iO uur.I. Wat is het oordeel der Conferentie over de behandeling ...

De Heraut
C. F. VON MEYENFELDT
Secretaris.
342 woorden
S.J.SEEFAT.

S.J.SEEFAT.

ïrïje UrtiïersiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan CoiitributiS»: Door Ds. A. Loois te Pernis f 3. Aan Collfioten: (voor de Theologische faculteit). Van de Geref. kerk te Bergen op Zoom (halve coU.) ƒ 3.20; van idem te Bussum ƒ4; van idem te Muidderberg ƒ 0.79; van idem ...

De Heraut
107 woorden
BrusseL.

BrusseL.

en nadere inlichtingen.Ingang: Rue Pa»9 Devaux 7, bij de Beurs. ...

De Heraut
10 woorden
J.H.KOK.

J.H.KOK.

COMMEÏ^TARY HOLY BIBLE.6 groot royaal 8». deelen, geïllustreerd en in nette stempelbanden. Prijs (met elegant eikenhouten kastje) f 32.50.ü^~ Voor andere, goedkoopere edities, in prijzen van ƒ 20.— tot ƒ 30.—, vrage men s. v.pl, nadere inlichtingen en zichtxending.1. H. lOI, ...

De Heraut
38 woorden
Gereformeerde Gezindhed.

Gereformeerde Gezindhed.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Veere (cl. Middelburg), O. J. Geerling, te Brouwershaven - Nederhorst den Berg en Nichtevecht, D. Bakker, te Broek op Langendijk.- Strijen, C. J. van Binsbergen, te Loosduinen. - Zaandam i, J. Breukelaar, te Bodegraven. - Pietersbur ...

De Heraut
312 woorden
L.G. WEISZ & Co.,

L.G. WEISZ & Co.,

ham %^ii !£ ts !Sm Silenelim > e> ils& ^i< ' eijFrlESiip^slil MJ Se PrmseESIrEalNo. 157> ...

De Heraut
14 woorden
J.A. WORMSER.

J.A. WORMSER.

, VERSCHENEN: I Bna a ? qaBUJICIITVANPs«S|s f 0.«0.Amsterdam. Pretoria.VOOJIIIEIJNHÖVEEEE & WOKMSER.—^., L]— ...

De Heraut
14 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van i8 Juni.VLAARDINGEN, 9 Juni 1897, Daartoe z«Vnoodigd door gedeputeerden van eenige Kerkeraden, en volgens opdracht van zijnen eigen Kerkeraad, is onze broeder Ds. L. van der Valk van Scheveningen naar Lerwick, de lioofdstad der S!ietland-ei anden op de O ...

De Heraut
W. SiEDERS
Vice-praeses.
928 woorden
van 3